SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
7
6
2
1
6
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Thứ Tư, 01/06/2016, 14:10

Lịch công tác tuần của TT HĐND-UBND huyện từ ngày 30/5 đến 03/6/2016

Lịch chi tiết

THỨ/

NGÀY

BUỔI

PHÓ CHỦ TỊCH

TT HĐND

TĂNG MINH TUYẾT

CHỦ TỊCH

UBND

NGUYỄN HỒNG HOA

PHÓ CHỦ TỊCH

UBND

NGUYỄN VĂN THỚI

PHÓ CHỦ TỊCH

        UBND       

NGUYỄN VĂN CHIẾN

Thứ 2

30/5

Sáng

 

 

Chiều

- Hội ý ba Thường trực;

 

- Xử lý công việc cơ quan.

- Hội ý ba Thường trực;

 

- Xử lý công việc cơ quan.

- Hội ý ba Thường trực và tiếp công dân định kỳ tại huyện;

- Xử lý công việc cơ quan.

- Hội ý ba Thường trực;

 

- Xử lý công việc cơ quan.

Thứ 3

31/5

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

Xử lý công việc cơ quan.

 

Xử lý công việc cơ quan.

- Dự Hội nghị khai mạc điều tra nông thôn, nông nghiệp, thủy sản, … tại tỉnh;

 

- Tiếp, làm việc Cục Thi hành án Dân sự tỉnh.

- Họp Ban chỉ đạo huyện về công tác “Toàn dân đoàn kết xây dựngdđời sống văn hóa”;

- Dự lễ khai mạc “Tháng hành động vì trẻ em năm 2016” tại tỉnh.

Thứ 4

01/6

Sáng

 

Chiều

 

 

Xử lý công việc cơ quan.

Làm việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện nghe báo cáo hồ sơ xây dựng trường Hoa Mai và Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề tại UBND huyện.

- Xử lý công việc cơ quan;

- Làm việc các ngành chức năng huyện và UBND các xã, thị trấn về tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn huyện.

Kiểm tra xã đề nghị công nhận văn hóa nông thôn mới và công tác giảm nghèo tại xã Ninh Quới A.

Thứ 5

02/6

Sáng

 

Chiều

- Xử lý công việc cơ quan;

- Dự họp với các ứng cử viên trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2020.

 

Dự lễ tuyên thệ chiến sĩ năm 2016 tại Sư 330

 

 Xử lý công việc cơ quan.

Kiểm tra xã đề nghị công nhận văn hóa nông thôn mới và công tác giảm nghèo tại xã Ninh Thạnh Lợi A.

Thứ 6

03/6

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

Xử lý công việc cơ quan.

 

Dự lễ tuyên thệ chiến sĩ năm 2016 tại Sư 330

 Xử lý công việc cơ quan.

- Họp Đoàn kiểm tra xã đề nghị công nhận văn hóa nông thôn mới và công tác giảm nghèo để rút kinh nghiệm;

- Xử lý công việc cơ quan

Tải về                                                                                                                            Tổng hợp: Ngọc The

 


Số lượt người xem: 251 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày