SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
7
6
2
3
8
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Thứ Ba, 04/10/2016, 08:40

Lịch công tác tuần của TT HĐND-UBND huyện từ ngày 03/10 đến 07/10/2016

Lịch chi tiết

THỨ/

NGÀY

BUỔI

CHỦ TỊCH

HĐND         

TRƯƠNG SƠN TÙNG

PHÓ CHỦ TỊCH

HĐND       

TĂNG MINH TUYẾT

CHỦ TỊCH

UBND   

PHAN THANH DUY

PHÓ CHỦ TỊCH

UBND

NGUYỄN VĂN THỚI

PHÓ CHỦ TỊCH

UBND        

NGUYỄN VĂN CHIẾN

Thứ 2

03/10

Sáng

 

Chiều

- Hội ý 3 Thường trực;

 

- Xử lý công việc cơ quan

- Hội ý 3 Thường trực;

 

- Xử lý công việc cơ quan

- Hội ý 3 Thường trực;

 

- Tiếp, làm việc với Cục Thi hành án Dân sự tỉnh tại huyện.

- Hội ý 3 Thường trực;

- Làm viêc các ngành chức năng về Khu trung tâm hành chính Lộc Ninh tại huyện.

- Hội ý 3 Thường trực;

 

- Tiếp, làm việc với Đoàn Giám sát của Ủỷ ban MTTQVN tỉnh tại huyện.

Thứ 3

04/10

Sáng

 

Chiều

Giám sát Hội đồng nhân dân cấp xã.

Giám sát Hội đồng nhân dân cấp xã.

- Xử lý công việc cơ quan;

- Chủ trì họp thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 10/2016.

- Xử lý công việc cơ quan;

- Dự  họp thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 10/2016.

- Xử lý công việc cơ quan;

- Dự họp thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 10/2016.

Thứ 4

05/10

Sáng

 

Chiều

Cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Ninh Quới A và Ninh Quới.

Cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Ninh Quới A và Ninh Quới.

Cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Ninh Quới A và Ninh Quới.

Cùng Huyện ủy đi công tác xã Vĩnh Lộc về triển khai Kế hoạch “Năm Dân vận khéo” xã Vĩnh Lộc.

- xử lý công việc cơ quan;

- Đi công tác xã Ninh Thanh Lợi.

Thứ 5

06/10

Sáng

 

Chiều

Dự Hội nghị tập huấn công tác Dân vận - Chính quyền tại tỉnh.

Giám sát Hội đồng nhân dân cấp xã.

Dự Hội nghị tập huấn công tác Dân vận

Xử lý công việc cơ quan.

Dự Hội nghị tập huấn công tác Dân vận

Thứ 6

07/10

Sáng

Chiều

Dự Hội nghị tập huấn công tác Dân vận - Chính quyền tại tỉnh.

Xử lý công việc cơ quan.

Dự Hội nghị tập huấn công tác Dân vận

Xử lý công việc cơ quan.

Dự Hội nghị tập huấn công tác Dân vận

Thứ 7

08/10

Sáng

Chiều

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

Chủ Nhật

09/10

Sáng

Chiều

 

 

Đi công tác xã Ninh Quới A.

Đi công tác xã Ninh Quới A.

 

Tải về                                                                                                                  Tổng hợp: Ngọc The

 


Số lượt người xem: 282 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày