SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
7
6
1
9
0
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Thứ Ba, 11/10/2016, 10:35

Lịch công tác tuần của TT HĐND-UBND huyện từ ngày 10/10 đến 14/10/2016

Lịch chi tiết

THỨ/

NGÀY

BUỔI

CHỦ TỊCH

HĐND

TRƯƠNG SƠN TÙNG

PHÓ CHỦ TỊCH

HĐND

TĂNG MINH TUYẾT

CHỦ TỊCH

UBND

PHAN THANH DUY

PHÓ CHỦ TỊCH

UBND

NGUYỄN VĂN THỚI

PHÓ CHỦ TỊCH

UBND

NGUYỄN VĂN CHIẾN

Thứ 2

10/10

Sáng

 

Chiều

- Hội ý 3 Thường trực;

 

- Họp Ban thường vụ Huyện ủy.

- Hội ý 3 Thường trực;

- Xử lý công việc cơ quan

- Hội ý 3 Thường trực;

- Họp Ban thường vụ Huyện ủy.

- Hội ý 3 Thường trực;

 

- Dự Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 30/CT-TU về Hợp tác xã tại Tỉnh ủy.

- Hội ý 3 Thường trực;

 

- Đi công tác xã Ninh Quới.

Thứ 3

11/10

Sáng

 

 

Chiều

 

Giám sát Hội đồng nhân dân các xã.

 

Giám sát Hội đồng nhân dân các xã.

- Họp Ban tổ chức chỉ đạo “Năm Dân vận khéo” tại tỉnh;

- Dự lễ ký kết Hợp đồng ủy nhiệm thu thuế tại Cục thuế tỉnh.

- Đi công tác xã Ninh Quới;

 

 

- Đi công tác xã Ninh Quới A.

- Họp tiểu ban Tuyên truyền tỉnh về chuẩn bị 20 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu tại UBND tỉnh;

- Xử lý công việc cơ quan.

Thứ 4

12/10

Sáng

 

Chiều

Dự Hội nghị Huyện ủy mở rộng về sơ kết 9 tháng đầu năm 2016.

Dự Hội nghị Huyện ủy mở rộng về sơ kết 9 tháng đầu năm 2016.

Dự Hội nghị Huyện ủy mở rộng về sơ kết 9 tháng đầu năm 2016.

Dự Hội nghị Huyện ủy mở rộng về sơ kết 9 tháng đầu năm 2016.

Dự Hội nghị Huyện ủy mở rộng về sơ kết 9 tháng đầu năm 2016.

Thứ 5

13/10

Sáng

 

Chiều

 

Giám sát chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện.

 

Giám sát chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện.

- Đi công tác xã Ninh Quới A;

- Đi công tác xã Ninh Thạnh Lợi A.

 

Xử lý công việc cơ quan.

Kiểm tra công tác giảm nghèo, an sinh xã hội và thăm người cao tuổi tại xã Ninh Thạnh Lợi.

Thứ 6

14/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

- Dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

 

- Xử lý công việc cơ quan

- Dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

 

- Xử lý công việc cơ quan

- Dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

- Kiểm tra công tác chuẩn bị lễ ra quân “Năm Dân vận khéo” tại xã Vĩnh Lộc.

 

 

Đi công tác cơ sở.

 

Kiểm tra công tác giảm nghèo, an sinh xã hội và thăm người cao tuổi tại xã Ninh Quới A.

Thứ 7

15/10

Sáng

Chiều

Dự lễ ra quân “Năm Dân vận khéo” tại xã Vĩnh Lộc.

Dự lễ ra quân “Năm Dân vận khéo” tại xã Vĩnh Lộc.

Dự lễ ra quân “Năm Dân vận khéo” tại xã Vĩnh Lộc.

Dự lễ ra quân “Năm Dân vận khéo” tại xã Vĩnh Lộc.

 

Chủ Nhật

16/10

Sáng

Chiều

 

 

Đi công tác cơ sở.

Kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai các xã.

 

Tải về                                                                                                                                          Tổng hợp: Ngọc The

 


Số lượt người xem: 224 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày