SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
7
6
1
7
6
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Thứ Năm, 20/10/2016, 15:40

Lịch công tác tuần của TT HĐND-UBND huyện từ ngày 17/10 đến 21/10/2016

Lịch chi tiết

THỨ/

NGÀY

BUỔI

CHỦ TỊCH

HĐND

TRƯƠNG SƠN TÙNG

PHÓ CHỦ TỊCH

HĐND

TĂNG MINH TUYẾT

CHỦ TỊCH

UBND

PHAN THANH DUY

PHÓ CHỦ TỊCH

UBND

NGUYỄN VĂN THỚI

PHÓ CHỦ TỊCH

UBND

NGUYỄN VĂN CHIẾN

Thứ 2

17/10

Sáng

Chiều

- Hội ý 3 Thường trực;

- Xử lý công việc cơ quan

- Hội ý 3 Thường trực;

- Xử lý công việc cơ quan

- Hội ý 3 Thường trực;

- Dự họp nghe Kết luận của Đoàn công tác Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Hội ý 3 Thường trực;

- Dự họp về đấu giá đất Lô 24a tại tỉnh.

- Hội ý 3 Thường trực;

- Xử lý công việc cơ quan.

Thứ 3

18/10

Sáng

 

Chiều

Giám sát Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Giám sát công tác giảm nghèo tại Phòng Lao động - thương binh và Xã hội.

- Xử lý công việc cơ quan;

- Dự Hội nghị tại Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2015.

Xử lý công việc cơ quan.

- Xử lý công việc cơ quan;

- Đi công tác xã Ninh Quới A.

Thứ 4

19/10

Sáng

 

Chiều

- Chuẩn bị báo cáo giám sát;

- Đi tập huấn tại Phú Quốc.

- Xử lý công việc cơ quan;

- Đi tập huấn tại Phú Quốc.

Đi công tác cơ sở.

Xử lý công việc cơ quan.

- Đi công tác xã Vĩnh Lộc;

- Đi công tác xã Vĩnh Lộc A.

Thứ 5

20/10

Sáng

 

Chiều

Đi tập huấn tại Phú Quốc.

Đi tập huấn tại Phú Quốc.

Xử lý công việc cơ quan.

Dự họp Sở Kế hoạch và Đầu tư về quy mô trường Nội trú Ninh Quới A.

- Làm việc với Hội Chữ thập đỏ huyện về chuẩn bị công tác Đại hội;

- Xử lý công việc cơ quan.

Thứ 6

21/10

Sáng

Chiều

Đi tập huấn tại Phú Quốc.

Đi tập huấn tại Phú Quốc.

- Dự Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh dự bị động viên tại tỉnh;

- Xử lý công việc cơ quan.

Xử lý công việc cơ quan.

- Xử lý công việc cơ quan;

- Đi công tác xã Ninh Thạnh Lợi.

Thứ 7

22/10

Sáng

Chiều

 

 

Đi công tác cơ sở.

 

 

Tải về                                                                                                                                           Tổng hợp: Ngọc The

 


Số lượt người xem: 257 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày