SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
7
6
1
8
8
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Thứ Ba, 07/02/2017, 13:35

Lịch công tác tuần của TT HĐND-UBND huyện từ ngày 06/02 đến 10/02/2017

Lịch chi tiết

THỨ/

NGÀY

BUỔI

PHÓ CHỦ TỊCH

HĐND

TĂNG MINH TUYẾT

CHỦ TỊCH

UBND

PHAN THANH DUY

PHÓ CHỦ TỊCH

UBND

NGUYỄN VĂN THỚI

PHÓ CHỦ TỊCH

UBND

NGUYỄN VĂN CHIẾN

Thứ 2

06/01

Sáng

Chiều

- Hội ý 3 Thường trực;

- Xử lý công việc cơ quan.

- Hội ý 3 Thường trực;

- Làm việc với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, UBND các xã, thị trấn về công tác tuyển quân.

- Hội ý 3 Thường trực;

- Dự họp nghe Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai nhiệm vụ năm 2017.

- Hội ý 3 Thường trực;

- Xử lý công việc cơ quan.

Thứ 3

07/01

Sáng

 

Chiều

 

Kiểm tra công tác tuyển quân cơ sở

 

Làm việc các đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị lễ đưa quân.

- Dự Hội nghị tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Xử lý công việc cơ quan.

- Đi công tác xã Vĩnh Lộc A về công tác tuyển quân;

- Chủ trì họp trực tuyến thành viên UBND tỉnh tại huyện.

Thứ 4

08/01

Sáng

 

Chiều

 

Kiểm tra công tác tuyển quân cơ sở

- Đi công tác xã Lộc Ninh;

- Dự Hội nghị UBND tỉnh về thuế xăng, dầu các doanh nghiệp.

 

Xử lý công việc cơ quan.

 

Xử lý công việc cơ quan.

Thứ 5

09/01

Sáng

 

 

 

Chiều

Xử lý công việc cơ quan.

- Kiểm tra, chỉ đạo công tác tuyển quân tại xã Ninh Thạnh Lợi và Ninh Thạnh Lợi A;

- Kiểm tra công tác chuẩn bị lễ đưa quân.

 

Xử lý công việc cơ quan.

 

Đi công tác xã Vĩnh Lộc A.

Thứ 6

10/01

Sáng

Chiều

Kiểm tra công tác tuyển quân cơ sở

Kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị lễ đưa quân.

Xử lý công việc cơ quan.

 Xử lý công việc cơ quan.

Thứ 7

11/01

Sáng

Chiều

Chỉ đạo công tác đưa quân.

Chỉ đạo công tác đưa quân.

Chỉ đạo công tác đưa quân.

Chỉ đạo công tác đưa quân.

Chủ Nhật

12/01

Sáng

Chiều

Dự lễ đưa quân năm 2017

Dự lễ đưa quân năm 2017

Dự lễ đưa quân năm 2017

Dự lễ đưa quân năm 2017

Tải về                                                                                                               Tổng hợp: Ngọc The

 


Số lượt người xem: 292 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày