SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
7
6
2
8
1
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Thứ Ba, 22/07/2014, 14:30

Lịch công tác tuần của TT HĐND-UND huyện từ ngày 21/7 đến 25/7/2014

Lịch chi tiết

THỨ/

NGÀY

BUỔI

 

PHÓ CHỦ TỊCH TT HĐND

TĂNG MINH TUYẾT

CHỦ TỊCH UBND

LƯƠNG PHƯƠNG ĐÔNG

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

TRẦN TẤN ĐẠT

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

NGUYỄN HỒNG HOA

Thứ 2

21/7

 

Sáng

 

 

Chiều

 

 

- Hội ý 03 Thường trực;

 

 

- Xử lý công việc cơ quan.

 

- Sáng hội ý 03 Thường trực; - Chiều chủ trì họp Hội đồng Khoa học công nghệ huyện.

 

 

 

 

Nghỉ trị bệnh

- Sáng hội ý 03 Thường trực;

- Chiều họp Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Huyện Hồng Dân lần thứ II.  

Thứ 3

22/7

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

Dự Hội nghị sơ kết sản xuất 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2014 tại Ủy ban nhân dân huyện.

Dự Hội nghị sơ kết sản xuất 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2014 tại Ủy ban nhân dân huyện.

 

 

 

 

 

 

 

Nghỉ trị bệnh

- Sáng dự Hội nghị sơ kết sản xuất 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2014 tại Ủy ban nhân dân huyện;

- Chiều họp chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện Quyết định số 32 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cán bộ không chuyên trách các xã, thị trấn.

Thứ 4

23/7

 

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

Xử lý công việc cơ quan

 

 

Xử lý công việc cơ quan

 

 

Nghỉ trị bệnh

 

- Sáng xử lý công việc cơ quan;

- Chiều dự lễ tổng kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV Oil năm 2014 tại tỉnh.

Thứ 5

24/7

 

Sáng

 

Chiều

Tham dự kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện (Khóa X).

Tham dự kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện (Khóa X).

 

 

Nghỉ trị bệnh

Tham dự kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện (Khóa X).

 

Thứ 6

25/7

 

Sáng

 

Chiều

Dự họp mặt kỷ niệm 67 năm ngày thương binh, liệt sĩ 27/7/2014 tại các xã, thị trấn.

Dự họp mặt kỷ niệm 67 năm ngày thương binh, liệt sĩ 27/7/2014 tại các xã, thị trấn.

 

 

Nghỉtrị bệnh

Dự họp mặt kỷ niệm 67 năm ngày thương binh, liệt sĩ 27/7/2014 tại các xã, thị trấn.

Tải về                                                                                                                         Tổng hợp: Ngọc The

 


Số lượt người xem: 418 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày