SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
7
6
2
7
8
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Thứ Tư, 05/11/2014, 08:00

Lịch công tác tuần của TT HĐND-UBND huyện từ ngày 03/11 đến ngày 07/11/2014

Lịch chi tiết

THỨ/

NGÀY

BUỔI

PHÓ CHỦ TỊCH TT HĐND

TĂNG MINH TUYẾT

CHỦ TỊCH UBND

LƯƠNG PHƯƠNG ĐÔNG

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

TRẦN TẤN ĐẠT

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

NGUYỄN HỒNG HOA

Thứ 2

03/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

- Hội ý 3 Thường trực;

 

 

 

 

 

- Đi công tác cơ sở.

 

 

 

 

 

 

Học Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu.

 

 

 

 

 

Nghỉ phép

- Hội ý 3 Thường trực và nghe cơ quan thường trực thông qua dự thảo báo cáo, kế hoạch đầu tư công 2016 - 2020;

- Nghe Nội vụ, Dân vận thông qua báo cáo chuẩn bị tổng kết HNTW 7 khóa IX về công tác tôn giáo tại Huyện ủy.

Thứ 3

04/11

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Đi công tác cơ sở

 

 

Học Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu.

 

Nghỉ phép

Tiếp, làm việc với nhà đầu tư về dự kiến xây dựng Bãi rác (Ninh Quới A) và trường Mầm non (Khu tái định cư).

Thứ 4

05/11

Sáng

 

Chiều

 

Xử lý công việc cơ quan

Học Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu.

 

Nghỉ phép

Xử lý công việc cơ quan

Thứ 5

06/11

Sáng

 

Chiều

 

 

Đi công tác cơ sở

Học Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu.

 

Nghỉ phép

 

Đi công tác cơ sở

Thứ 6

07/11

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

Tiếp, làm việc với Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tại Ủy ban nhân dân huyện.

 

 

Học Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu.

 

 

 

Nghỉ phép

Tiếp, làm việc với Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tại Ủy ban nhân dân huyện về kết quả thực hiện đề xuất, kiến nghị của Đoàn giám sát những lần giám sát trước.

Tải về                                                                                                                           Tổng hợp: Ngọc The

 


Số lượt người xem: 372 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày