SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
3
4
2
2
7
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Thứ Ba, 19/07/2016, 08:45

Lịch công tác tuần của TT HĐND-UBND huyện từ ngày 18/7 đến 23/7/2016

Lịch chi tiết

THỨ/

NGÀY

BUỔI

      CHỦ TỊCH

             HDND        

TRƯƠNG SƠN TÙNG

PHÓ CHỦ TỊCH

          HĐND         

TĂNG MINH TUYẾT

CHỦ TỊCH

UBND

PHAN THANH DUY

PHÓ CHỦ TỊCH

UBND

NGUYỄN VĂN THỚI

PHÓ CHỦ TỊCH

UBND

NGUYỄN VĂN CHIẾN

Thứ 2

18/7

Sáng

 

 

 

 

Chiều

- Hội ý ba Thường trực;

 

 

 

- Xử lý công việc cơ quan.

- Hội ý ba Thường trực;

 

 

 

- Xử lý công việc cơ quan.

- Hội ý ba Thường trực;

 

 

 

- Xử lý công việc cơ quan.

- Hội ý ba Thường trực; dự họp nghe Tổ kiểm tra báo cáo tình hình hỗ trợ tiền lúa cho nông dân.

- Làm việc các đơn vị có liên quan về bờ kè chợ Ngan Dừa.

- Hội ý ba Thường trực;

 

 

 

- Làm việc các đơn vị liên quan về chuẩn bị tổ chức lễ Thương binh, liệt sỹ Ngày 27/7 tại huyện.

Thứ 3

19/7

Sáng

 

 

Chiều

- Dự Hội nghị Huyện ủy (mở rộng) về sơ kết 6 tháng đầu năm 2016;

- Xử lý công việc cơ quan

- Dự Hội nghị Huyện ủy (mở rộng) về sơ kết 6 tháng đầu năm 2016;

- Đi công tác cơ sở.

- Dự Hội nghị Huyện ủy (mở rộng) về sơ kết 6 tháng đầu năm 2016;

- Xử lý công việc cơ quan

- Dự Hội nghị Huyện ủy (mở rộng) về sơ kết 6 tháng đầu năm 2016;

- Xử lý công việc cơ quan

- Dự Hội nghị trực tuyến tại tỉnh về ngành y tế;

- Dự, làm việc với Hội hỗ trợ người nghèo của Tây Nam Bộ tại Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thứ 4

20/7

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Đi công tác xã Ninh Quới A.

 

 

 

 

Xử lý công việc cơ quan.

 

 

 

 

Dự họp các Ban Hội đồng nhân dân tại tỉnh.

- Xử lý công việc cơ quan;

- Làm việc với Thanh tra tỉnh về các vấn đề liên quan đến Khu trung tâm hành chính xã Lộc Ninh; dự họp tại UBND tỉnh về khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng cơ bản từ đầu năm 2016 đến nay.

 

 

 

 

Dự Hội nghị sơ kết 6

tháng đầu năm 2016 về công tác Dân vận tại Tỉnh ủy.

Thứ 5

21/7

Sáng

 

 

 

Chiều

 

Xem xét các văn bản chuẩn bị kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

 

Đi công tác cơ sở.

 

 

 

Dự họp các Ban Hội đồng nhân dân tại tỉnh.

- Làm việc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về chỉ đạo sử dụng vốn xây dựng cơ bản;

- Xử lý công việc cơ quan.

 

 

Đi công tác xã Vĩnh Lộc A.

Thứ 6

22/7

Sáng

 

Chiều

- Đi công tác xã Lộc Ninh;

- Xử lý công việc cơ quan.

Dự lễ Thương binh, liệt sỹ ngày 27/7 tại xã Vĩnh Lộc.

Dự lễ Thương binh, liệt sỹ ngày 27/7 tại xã Ninh Thạnh Lợi A.

 

Xử lý công việc cơ quan.

 

Dự lễ Thương binh, liệt sỹ ngày 27/7 tại xã Lộc Ninh.

Thứ 7

23/7

Sáng

Chiều

Dự lễ Thương binh, liệt sỹ ngày 27/7 tại xã Ninh Quới A.

 

 

Dự lễ Thương binh, liệt sỹ ngày 27/7 tại thị trấn Ngan Dừa.

Dự lễ Thương binh, liệt sỹ ngày 27/7 tại xã Vĩnh Lộc A.

Tải về                                                                                                                                                    Tổng hợp: Ngọc The

 


Số lượt người xem: 224 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày