SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
3
4
2
8
6
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Thứ Ba, 26/07/2016, 08:10

Lịch công tác tuần của TT HĐND-UBND huyện từ ngày 25/7 đến29/7/2016

Lịch chi tiết

THỨ/

NGÀY

BUỔI

CHỦ TỊCH

HĐND

TRƯƠNG SƠN TÙNG

PHÓ CHỦ TỊCH

HĐND

TĂNG MINH TUYẾT

CHỦ TỊCH

UBND

PHAN THANH DUY

PHÓ CHỦ TỊCH

UBND

NGUYỄN VĂN THỚI

PHÓ CHỦ TỊCH

UBND

NGUYỄN VĂN CHIẾN

Thứ 2

25/7

Sáng

 

 

 

Chiều

- Dự lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện;

- Xử lý công việc cơ quan.

- Dự lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện;

- Xử lý công việc cơ quan.

- Dự lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện;

- Tiếp, làm việc với Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bạc Liêu tại huyện.

- Đi công tác cơ sở;

 

 

 

- Xử lý công việc cơ quan.

- Dự lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện;

- Làm việc các đơn vị có liên quan chuẩn bị lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tại huyện.

Thứ 3

26/7

Sáng

 

Chiều

- Triển khai Nghị quyết tại huyện;

- Viếng nghĩa trang liệt sỹ tại huyện Phước Long.

 

Xử lý công việc cơ quan.

- Xử lý công việc cơ quan;

- Dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2016 tại Tỉnh đội.

- Xử lý công việc cơ quan;

- Viếng nghĩa trang liệt sỹ tại huyện Phước Long.

- Xử lý công việc cơ quan;

- Viếng nghĩa trang liệt sỹ tại huyện Phước Long.

Thứ 4

27/7

Sáng

 

 

Chiều

- Dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tại huyện;

- Triển khai Nghị quyết tại huyện.

Dự cùng các Ban Hội đồng nhân dân huyện thẩm tra các Báo cáo kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện.

- Dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tại huyện;

- Dự bàn giao nhà tình nghĩa và thăm gia đình chính sách tiêu biểu tại các xã.

- Dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tại huyện;

 

- Xử lý công việc cơ quan.

- Dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tại huyện;

- Dự bàn giao nhà tình nghĩa và thăm gia đình chính sách tiêu biểu tại các xã.

Thứ 5

28/7

Sáng

 

Chiều

 

Xử lý công việc cơ quan.

Dự cùng các Ban Hội đồng nhân dân huyện thẩm tra các Báo cáo kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện.

 

Dự họp Hội đồng nhân dân tại tỉnh (kỳ họp thứ 2).

 

Xử lý công việc cơ quan.

 

Xử lý công việc cơ quan.

Thứ 6

29/7

Sáng

Chiều

Xử lý công việc cơ quan.

Xử lý công việc cơ quan.

Dự họp Hội đồng nhân dân tại tỉnh (kỳ họp thứ 2).

 Xử lý công việc cơ quan.

 Xử lý công việc cơ quan.

Thứ 7

30/7

Sáng

Chiều

 

 

Kiểm tra công tác sản xuất vùng ngọt.

Tiếp công dân định kỳ tại huyện.

 

Tải về                                                                                                                                            Tổng hợp: Ngọc The

 


Số lượt người xem: 240 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày