SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
3
4
1
7
9
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Thứ Ba, 09/08/2016, 07:45

Lịch công tác tuần của TT HĐND-UBND huyện từ ngày 08/8 đến 13/8/2016

Lịch chi tiết

THỨ/

NGÀY

BUỔI

CHỦ TỊCH

HĐND

TRƯƠNG SƠN TÙNG

PHÓ CHỦ TỊCH

HĐND

TĂNG MINH TUYẾT

CHỦ TỊCH

UBND

PHAN THANH DUY

PHÓ CHỦ TỊCH

UBND

NGUYỄN VĂN THỚI

PHÓ CHỦ TỊCH

UBND

NGUYỄN VĂN CHIẾN

Thứ 2

08/8

Sáng

 

Chiều

- Hội ý 3 Thường trực;

 

- Làm việc với 2 Ban về Kế hoạch giám sát của Hội đồng nhân dân huyện.

- Hội ý 3 Thường trực;

 

- Xử lý công việc cơ quan.

- Hội ý 3 Thường trực;

 

- Đi công tác xã Lộc Ninh.

 

Đi học lớp Kiến thức Quốc phòng.

- Hội ý 3 Thường trực;

- Kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2016 - 2017 các trường của xã Ninh Quới A.

Thứ 3

09/8

Sáng

 

 

 

Chiều

- Dự họp nghe thông qua các văn bản giám sát của Hội đồng nhân dân huyện;

- Xử lý công việc cơ quan.

- Dự họp nghe thông qua các văn bản giám sát của Hội đồng nhân dân huyện;

- Xử lý công việc cơ quan.

- Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng tại Tỉnh đội;

- Làm việc với Tổ kiểm tra huyện về công tác kiểm tra thực hiện việc hỗ trợ sản xuất cho nông dân xã Lộc Ninh.

Đi học lớp Kiến thức Quốc phòng.

- Dự lễ kỷ niệm 55 năm thảm họa Dacam Việt Nam tại tỉnh;

 

- Kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2016 - 2017 các trường của xã Lộc Ninh.

Thứ 4

10/8

Sáng

 

 

Chiều

- Xử lý công việc cơ quan;

 

- Cùng Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện.

- Dự họp thành viên Ủy ban nhân dân huyện (mở rộng);

- Cùng Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện.

 - Chủ trì họp thành viên Ủy ban nhân dân huyện (mở rộng);

- Cùng Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện.

 

 

Đi học lớp Kiến thức Quốc phòng.

- Dự họp thành viên Ủy ban nhân dân huyện (mở rộng);

- Kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2016 - 2017 các trường của xã Ninh Hòa.

Thứ 5

11/8

Sáng

 

 

Chiều

- Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 tại xã Ninh Quới A;

- Xử lý công việc cơ quan.

- Xử lý công việc cơ quan;

- Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân huyện.

 

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân huyện.

 

Đi học lớp Kiến thức Quốc phòng.

Kiểm tra công tác khai giảng năm học 2016 - 2017 các trường của thị trấn Ngan Dừa và xã Ninh Quới.

Thứ 6

12/8

Sáng

 

 

 

 

Chiều

- Dự Hội nghị tổng kết 15 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại huyện;

- Xử lý công việc cơ quan.

- Dự Hội nghị tổng kết 15 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại huyện;

- Xử lý công việc cơ quan.

- Dự Hội nghị tổng kết 15 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại huyện;

- Đi công tác cơ sở.

Đi học lớp Kiến thức Quốc phòng.

- Dự Hội nghị tổng kết 15 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại huyện;

- Xử lý công việc cơ quan.

Thứ 7

13/8

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

- Làm việc các ngành chức năng huyện có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã về thực hiện hỗ trợ sản xuất cho nông dân;

- Đi kiểm tra công tác thi công tuyến đường Cầu Sắt - Ninh Quới.

 

Tải về                                                                                                                                                            Tổng hợp: Ngọc The

 


Số lượt người xem: 267 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày