SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
3
4
1
8
5
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Thứ Tư, 21/09/2016, 15:30

Lịch công tác tuần của TT HĐND-UBND huyện từ ngày 19/9 đến 23/9/2016

Lịch chi tiết

THỨ/

NGÀY

BUỔI

CHỦ TỊCH

HĐND

TRƯƠNG SƠN TÙNG

PHÓ CHỦ TỊCH

HĐND

TĂNG MINH TUYẾT

CHỦ TỊCH

UBND

PHAN THANH DUY

PHÓ CHỦ TỊC

  UBND        

NGUYỄN VĂN THỚI

PHÓ CHỦ TỊCH

UBND

NGUYỄN VĂN CHIẾN

Thứ 2

19/9

Sáng

 

Chiều

- Họp BTV Huyện ủy;

 

- Đi công tác tỉnh.

Ôn thi chuyên viên chính tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Họp BTV Huyện ủy;

 

- Đi công tác tỉnh.

- Họp BTV Huyện ủy;

 

- Đi công tác tỉnh.

 

Đi công tác cơ sở.

Thứ 3

20/9

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

Xử lý công việc cơ quan.

 

 

Ôn thi chuyên viên chính tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Làm việc tại xã Ninh Quới A;

 

 

 

- Họp Hội đồng tư vấn huyện.

- Dự họp tại UBND tỉnh về giải quyết yêu cầu, khiếu nại của các hộ dân liên quan đến khu đất Bãi Bồi, Cà Mau;

- Họp Hội đồng tư vấn huyện.

- Dự Hội nghị sơ kết công tác giảm nghèo tại tỉnh;

 

 

 

- Đi công tác An Giang (Sư 330).

Thứ 4

21/9

Sáng

 

Chiều

Tiếp, làm việc với Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh về giám sát dự án đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước tại huyện.

 

Ôn thi chuyên viên chính tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Khảo sát công tác sản xuất vùng ngọt;

- Làm việc với nhà máy lương thực Vĩnh Lộc.

Tiếp, làm việc với Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh về giám sát dự án đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước tại huyện.

 

 

Đi công tác An Giang (Sư 330).

Thứ 5

22/9

Sáng

 

Chiều

 

Họp BTV Huyện ủy.

Ôn thi chuyên viên chính tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Họp BTV Huyện ủy.

 

Họp BTV Huyện ủy.

- Xử lý công việc cơ quan;

- Đi công tác xã Ninh Quới.

Thứ 6

23/9

Sáng

Chiều

Xử lý công việc cơ quan.

Ôn thi chuyên viên chính tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Xử lý công việc cơ quan;

- Tiếp, làm việc với nhà đầu tư BOT tại huyện.

Xử lý công việc cơ quan.

Xử lý công việc cơ quan.

Thứ 7

24/9

Sáng

Chiều

 

 

Đi công tác cơ sở.

 

 

Tải về                                                                                                                                              Tổng hợp: Ngọc The

 


Số lượt người xem: 260 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày