SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
3
4
2
2
1
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Thứ Ba, 27/09/2016, 10:00

Lịch công tác tuần của TT HĐND-UBND huyện từ ngày 26/9 đến 30/9/2016

Lịch chi tiết

THỨ/

NGÀY

BUỔI

CHỦ TỊCH

           HĐND                 

TRƯƠNG SƠN TÙNG

PHÓ CHỦ TỊCH

HĐND  

TĂNG MINH TUYẾT

CHỦ TỊCH

UBND    

PHAN THANH DUY

PHÓ CHỦ TỊCH

UBND

NGUYỄN VĂN THỚI

PHÓ CHỦ TỊCH

UBND

NGUYỄN VĂN CHIẾN

Thứ 2

26/9

Sáng

Chiều

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Xử lý công việc cơ quan.

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Xử lý công việc cơ quan.

Thứ 3

27/9

Sáng

 

 

Chiều

 

Dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết tại Tỉnh ủy.

 

Dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết tại Tỉnh ủy.

 

Dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết tại Tỉnh ủy.

- Xử lý công việc cơ quan;

- Tiếp, làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện.

 

Dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết tại Tỉnh ủy.

Thứ 4

28/9

Sáng

 

Chiều

Dự họp tại Huyện ủy nghe triển khai Kế hoạch Năm Dân vận của xã Vĩnh Lộc.

 

Xử lý công việc cơ quan.

Dự họp tại Huyện ủy nghe triển khai Kế hoạch Năm Dân vận của xã Vĩnh Lộc.

 

Xử lý công việc cơ quan.

Dự Hội nghị tại Sở Tư pháp về triển khai Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Thứ 5

29/9

Sáng

 

Chiều

 

Xử lý công việc cơ quan.

 

Đi công tác cơ sở.

 

Xử lý công việc cơ quan.

 

Xử lý công việc cơ quan.

 

Đi công tác xã Ninh Quới A.

Thứ 6

30/9

Sáng

Chiều

Xử lý công việc cơ quan.

Xử lý công việc cơ quan.

Xử lý công việc cơ quan.

Xử lý công việc cơ quan.

- Xử lý công việc cơ quan;

- Đi công tác xã Lộc Ninh.

Tải về                                                                                                                                     Tổng hợp: Ngọc The

 


Số lượt người xem: 230 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày