SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
8
2
1
8
0
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Thứ Tư, 05/07/2017, 08:30

Lịch công tác tuần của TT HĐND-UBND huyện từ ngày 03/7 đến 09/7/2017

Lịch chi tiết

THỨ/

NGÀY

BUỔI

PHÓ CHỦ TỊCH

            HĐND               

ĐẶNG THÀNH THƯƠNG

PHÓ CHỦ TỊCH

HĐND

TĂNG MINH TUYẾT

CHỦ TỊCH

UBND

PHAN THANH DUY

PHÓ CHỦ TỊCH

UBND

NGUYỄN VĂN THỚI

PHÓ CHỦ TỊCH

UBND

NGUYỄN VĂN CHIẾN

Thứ 2

03/07

Sáng

 

Chiều

- Họp BTV Huyện ủy

 

- Xử lý công việc cơ quan

- Nghỉ phép

- Dự hội nghị Chính phủ trực tuyến tại tỉnh

- Dự họp UBND tỉnh về XDCB 6 tháng đầu năm 2017

- Họp BTV Huyện ủy

 

- Xử lý công việc cơ quan

- Hội ý 3 Thường trực

 

- Công tác cơ sở

Thứ 3

04/07

Sáng

 

Chiều

 

- Xử lý công việc cơ quan

 

- Nghỉ phép

- Xử lý công việc cơ quan

- Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng ATGT quý II/2017

- Xử lý công việc cơ quan

- Công tác tỉnh

- Kiểm tra công tác xây dựng nhà tình nghĩa xã Ninh Hòa

Thứ 4

05/05

Sáng

Chiều

- Đi công tác cơ sở

- Nghỉ phép

- Xử lý công việc cơ quan

- Kiểm tra công tác bầu cử trưởng ấp

- Kiểm tra công tác xây dựng nhà tình nghĩa các xã

Thứ 5

06/07

Sáng

Chiều

- Xử lý công việc cơ quan

- Làm việc với 02 Ban HĐND

- Nghỉ phép

- Xử lý công việc cơ quan

- Xử lý công việc cơ quan

- Công tác xã Ninh Thạnh Lợi A kiểm tra công tác bầu cử trưởng ấp

Thứ 6

07/07

Sáng

 

Chiều

 

- Xử lý công việc cơ quan

 

- Nghỉ phép

- Xử lý công việc cơ quan

- Xử lý công việc cơ quan

- Lễ phát động xã nông thôn mới xã Lộc Ninh

Thứ 7

08/07

Sáng

Chiều

 

 

- Đi công tác cơ sở

- Đi công tác cơ sở 

 

Chủ Nhật

09/07

Sáng

Chiều

 

 

 

- Đi công tác cơ sở

 

- Đi công tác cơ sở

 

Tải về                                                                                                                                                 Tổng hợp: Minh Thi

 


Số lượt người xem: 275 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày