SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
8
5
5
1
3
Xây dựng nông thôn mới Thứ Năm, 26/09/2013, 10:00

Ninh hòa thực hiện công tác Dân vận trong xây dựng nông thôn mới

Cùng với các địa phương của huyện và cả nước bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM).Thời gia qua Đảng ủy xã Ninh Hòa luôn quan tâm chỉ đạo các ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác Dân vận ở cơ sở trong công tác xây dựng NTM và mang lại nhiều kết quả đáng phấn khởi. Người dân đã nhận thức rõ về vai trò chủ thể của mình trong thực hiện xây dựng NTM , tạo được sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bộ mặt nông thôn của xã được khởi sắc.

Xác định công tác Dân vận là nhiệm vụ trọng tâm, có tính quyết định đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương nên ngay từ đầu năm Đảng ủy xã Ninh Hòa đã xây dựng Nghị quyết triển khai cho các Chi bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới. Nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể phải thường xuyên đổi mới, cán bộ làm công tác Dân vận phải gần dân, sát dân, nắm bắt kịp thời những tâm tư nguyện vọng của nhân dân để có biện pháp giúp đỡ phù hợp, tạo điều kiện để người dân được biết, được bàn và trực tiếp tham gia đóng góp vào chương trình, đề án, kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

Căn cứ vào chương trình, kế hoạch đề án xây dựng nông thôn mới và tình hình cụ thể của địa phương, các đoàn thể xã tùy theo điều kiện của ngành mình mà đăng ký đảm nhiệm từ 1 đến 2 tiêu chí  như Hội Liên hiệp Phụ nữ đăng ký vận động nhân dân thực hiện tiêu chí về môi trường, Hội Nông dân đăng ký thực hiện tiêu chí nhà ở và thu nhập… Trong quá trình thực hiện xã Ninh Hòa luôn đề cao quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo của nhân dân, đồng thời huy động sức mạnh vật chất, tinh thần của nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống, nâng cao dân trí, ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể vững mạnh.

Trước khi thực hiện một công trình, dự án nào đó có liên quan đến người dân, xã cũng tổ chức họp dân, bàn bạc công khai với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nhờ vậy mà các chủ trương kế hoạch đưa ra đều được sự thống nhất cao của người dân. Ông  Phan Tấn Liệt, Trưởng ấp Tà Ky cho biết: “Qua tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới thì dân  là đồng tình bởi vì trước khi thực hiện một chương trình, kế hoạch gì đó thì chính quyền địa phương có đưa ra nhân dân để bàn bạc, người dân thấy được cái trách nhiệm và quyền lợi của mình thì nhân dân đồng tình rất cao, cũng như làm đường để cho người dân lưu thông dễ dàng”.

Có thể nói, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, thực  hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chương chình xây dựng nông thôn mới đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng, người dân đã tự nguyện tham gia các phong trào xây dựng cổng ngõ sạch, làm cầu đường nông thôn, tăng gia sản xuất phát triển kinh tế gia đình, xóa nhà tạm bợ, giúp nhau  giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, đặc biệt là nhân dân đã đóng góp ngày công lao động và vật chất quy thành tiền hàng trăm triệu đồng để xây dựng cầu, lộ nông thôn, thắp sáng đường quê, cải tạo vườn tạp, góp phần làm đổi mới bộ mặt nông thôn của xã, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng, tình hình an ninh trật tự được giữ vững nên người dân rất phấn khởi. Ông Lê Văn Mỹ người dân ấp Tà Óc phấn khởi cho biết: “Nhờ nông thôn mới mà kết cấu hạ tầng của ấp không ngừng phát triển, trên các nẻo đường quê giờ đây đã có điện, có đường đến các nơi trước đây được xem là hẽo lánh, nông thôn đã giảm đáng kể các tệ nạn xã hội. Khi nghe xã và ấp vận động thì người dân chúng tôi tích cực tham gia để cùng với chính quyền địa phương chung tay xây dựng NTM”.

Kết quả này cho thấy công tác Dân vận trong xây dựng nông thôn mới của xã Ninh Hòa  bước đầu đã mang lại  hiệu quả, đến nay  xã đã thực hiện đạt 6/19 tiêu chí,  trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy đã có nhiều cố gắng nổ lực trong phong trào xây dựng NTM, nhưng so với lộ trình đề ra thì kết quả trên là còn thấp, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Song với cách làm trong thời gian qua cho thấy Đảng bộ và quân dân xã Ninh Hòa đã biết vận dụng có hiệu quả công tác dân vận trong giai đoạn mới hiện nay nhất là trong công tác xây dựng NTM.

Thiết nghĩ trong giai đoạn hiện nay Đảng ta đã và đang thực hiện tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI, thì  cách làm trên của xã cần được phát huy nhân rộng, để tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng NTM. Trong thời gian tới Đảng ủy xã Ninh Hòa tiếp tục chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện và vận dụng tốt hơn công tác Dân vận ở cơ sở, nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần  phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, phấn đấu thực hiện đạt xã nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra./.

Trần Tiến


Số lượt người xem: 17577 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày