SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
9
7
0
5
5
Xây dựng nông thôn mới Thứ Sáu, 20/11/2015, 08:50

Phát huy tốt vai trò của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong Huyện Hồng Dân đã phát huy tốt vai trò trong việc động viên, khích lệ quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Theo đó, điển hình là hướng về kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (nay là MTTQVN) 18/11/1930 – 18/11/2015. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã tổ chức các buổi họp mặt ôn lại truyền thống, sinh hoạt ngày Hội Đại đoàn kết ở khu dân cư để tổng kết đánh giá Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới” và các phong trào cách mạng của quần chúng được thực hiện ngày càng hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Từ đầu năm 2015 đến nay, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được trên 5 tỉ đồng. Công tác giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa được huyện quan tâm, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ  trên 25% năm 2010 xuống còn 4,2% vào đầu năm 2015. Đến nay 100% hộ gia đình chính sách, người có công có mức sống từ trung bình trở lên so với mức sống dân cư. Các chính sách an sinh xã hội và hoạt động văn hóa – xã hội được đẩy mạnh. Phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực chỉ đạo thực hiện và được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Nhân dân đã đóng góp gần 20 tỷ đồng góp phần xây dựng nông thôn mới.     

Thời gian tới Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện sẽ tập trung nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, xây dựng quê hương Hồng Dân phát triển bền vững theo định hướng nông thôn mới. Lấy khu dân cư làm địa bàn hoạt động, lấy sức dân để phục vụ cho dân. Triển khai tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để vượt qua những khó khăn, thách thức về kinh tế, xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội để góp phần xây dựng cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh./.

Tùng Lâm – Châu Pha

 


Số lượt người xem: 1407 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày