SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
8
5
5
0
3

         THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Điện thoại: 3.876.625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bí thư: Phan Thanh Duy

0913. 632 412

2. Phó Bí thư: Trương Sơn Tùng

0918.046.420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

Điện thoại: 3.876.625

Mail: vanphonghuyenuyhongdan@yahoo.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chánh văn phòng: Trương Quốc Hận

0918 046 653

2. P. Chánh văn phòng:  Lê Thị Kim Ngân

0916. 004 147

3. P. Chánh văn phòng: Đào Công Giới

0914. 676 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

Điện thoại: 3.876.6

Email: bantochuc.huhd@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng ban: Ngô Việt Cương

0913. 990 069

2. P. Trưởng ban: Lê Hoài Mến

0988.988.525

3. P. Trưởng ban: Đặng Thành Khanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

Điện thoại: 3.876. 622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng ban: Phạm  Văn Mèo

0913. 990 091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

Điện thoại: 3.876626

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chủ nhiệm: Lê Hoàng Phi

0918. 039 768

2. P. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Mỹ Nhân

0946. 864 222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

Điện thoại: 3.876.619

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng ban: Nguyễn Thị Thanh

0918. 758 291

2. P. Trưởng ban: Nguyễn Thanh Nhanh

0949 764 999

3. P. Trưởng ban: Võ Huỳnh My

0916. 357 424 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Điện thoại: 3.876.646

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh

0918.758.291

2. P. Giám đốc: Võ Văn Phèn

0913.990.268