SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
8
5
4
4
8
LỰC LƯỢNG VŨ TRANG - TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
                                                                                                                                                                              
    LỰC LƯỢNG VŨ TRANG    
             
   

CÔNG AN

Điện thoại: 3.876.609

       
           
       

1. Giám đốc:      Lê Thanh Sơn

 2. P. Giám đốc: Nguyễn Chí Nam

 3. P. Giám đốc: Duy Thanh Tòng

 4. P. Giám đốc: Lê Minh An

   
             
   

HUYỆN ĐỘI

Điện thoại: 3.876.628

       
           
       

1. Chỉ huy trưởng:     Nguyễn Hậu Phương

  2. P. Chỉ huy trưởng - TMTTriệu Thanh Đông

 3. Chính trị viên:    Cao Thanh Tùng

   
             
    TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG    
             
   

TRƯỜNG THPT NGAN DỪA

Điện thoại: 3.876.318 

       
           
       

1. Hiệu trưởng:     Quách Bửu Thông

 2. P. Hiệu trưởng: Nguyễn Chí Tạo

 3. P. Hiệu trưởng:

   
             
   

TRƯỜNG THPT NINH QUỚI

Điện thoại: 3.865.723

       
           
       

1. Hiệu trưởng:     Dương Ngọc Việt

 2. P. Hiệu trưởng: Nguyễn Hữu Phước

 3. P. Hiệu trưởng:

   
             
   

TRƯỜNG THPT NINH THẠNH LỢI

Điện thoại: 3.550.006

       
           
       

1. Hiệu trưởng: Huỳnh Thanh Giang

 2. P. Hiệu trưởng: Danh Tô Nol