SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
4
3
9
8
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Cấp thẻ cộng tác viên thể dục thể thao Thể thao Phòng Văn hóa và Thông tin
2 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
3 Cấp lại bản chính giấy khai sinh Hành chính tư pháp Trung tâm hành chính công cấp huyện
4 Thay đổi, cảnh chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch Hành chính tư pháp Trung tâm hành chính công cấp huyện
5 Điều chỉnh hộ tịch Hành chính tư pháp Trung tâm hành chính công cấp huyện
6 Ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác bao gồm: Xác định cha, mẹ con (do tòa án xác định); thay đổi quốc tịch; ly hôn; hủy việc kết hôn trái pháp luật; chấm dứt nuôi con nuôi. Hành chính tư pháp Trung tâm hành chính công cấp huyện
7 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc
8 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện. Tôn giáo Phòng Nội vụ
9 Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật đối với các cơ sở do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập Bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
10 Điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật Bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Công nhận “ấp văn hóa”, “khóm văn hóa”. Văn hóa cơ sở Phòng Văn hóa và Thông tin
12 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Văn hóa cơ sở Phòng Văn hóa và Thông tin
13 Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” Văn hóa cơ sở Phòng Văn hóa và Thông tin
14 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện) Gia đình Phòng Văn hóa và Thông tin
15 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện) Gia đình Phòng Văn hóa và Thông tin
16 Đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện) Gia đình Phòng Văn hóa và Thông tin
17 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) Gia đình Phòng Văn hóa và Thông tin
18 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) Gia đình Ủy ban nhân dân huyện
19 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) Gia đình Phòng Văn hóa và Thông tin
20 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối197 thủ tục