SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
8
5
0
2
2
Văn bản của tỉnh 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Tổng số: 15  
Số ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuCơ quan ban hànhLĩnh vựcLoại văn bảnNgày có hiệu lựcHiệu lực
10/2015/QĐ-UBND 09/06/2015 Lê Minh Khái Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu UBND Hành chính Quyết định 19/06/2015 Văn bản đang còn hiệu lực
11/2015/QĐ-UBND 09/06/2015 Lê Minh Khái Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu UBND Hành chính Quyết định 19/06/2015 Văn bản đang còn hiệu lực
12/2015/QĐ-UBND 09/06/2015 Lê Minh Khái ề việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu UBND Hành chính Quyết định 19/06/2015 Văn bản đang còn hiệu lực
841/QĐ-UBND 09/06/2015 Lê Thị Ái Nam Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới thuộc phạm vi giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu UBND Lao động - Thương binh và Xã hội Quyết định 09/06/2015 Văn bản đang còn hiệu lực
842/QĐ-UBND 09/06/2015 Lê Thị Ái Nam Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch UBND Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định 09/06/2015 Văn bản đang còn hiệu lực
561/QĐ-UBND 15/04/2014 Lê Minh Chiến Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống hội nghị Truyền hình trực tuyến tỉnh Bạc Liêu UBND Hành chính Quyết định 15/04/2014 Văn bản đang còn hiệu lực
01/2014/NQ-HĐND 07/04/2014 Võ Văn Dũng Về việc quy định mức thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu HĐND Hành chính Nghị quyết 17/04/2014 Văn bản đang còn hiệu lực
02/2014/QĐ-UBND 17/02/2014 Lê Thị Ái Nam Ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu UBND Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định 27/02/2014 Văn bản đang còn hiệu lực
03/2014/QĐ-UBND 17/02/2014 Lê Thanh Dũng Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu UBND Hành chính Quyết định 27/02/2014 Văn bản đang còn hiệu lực
01/2014/QĐ-UBND 25/01/2014 Lê Thanh Dũng Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu UBND Hành chính Quyết định 04/02/2014 Văn bản đang còn hiệu lực
31/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Phạm Hoàng Bê Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn UBND Hành chính Quyết định 30/12/2013 Văn bản đang còn hiệu lực
18/2013/NQ-HĐND 06/12/2013 Võ Văn Dũng Về việc Quy hoạch phát triển sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 HĐND Giáo dục và Đào tạo Nghị quyết 16/12/2013 Văn bản đang còn hiệu lực
19/2013/NQ-HĐND 06/12/2013 Võ Văn Dũng Về việc Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2014-2020 HĐND Giáo dục và Đào tạo Nghị quyết 16/12/2013 Văn bản đang còn hiệu lực
20/2013/NQ-HĐND 06/12/2013 Võ Văn Dũng Về Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 HĐND Xây dựng Nghị quyết 16/12/2013 Văn bản đang còn hiệu lực
21/2013/NQ-HĐND 06/12/2013 Võ Văn Dũng Về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 HĐND Xây dựng Nghị quyết 16/12/2013 Văn bản đang còn hiệu lực