SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
8
5
4
0
9
Tin tức - Sự kiện Thứ Ba, 13/06/2017, 08:30

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện Hồng Dân nâng cao chất lượng hoạt động

Là thành viên trong hệ thống chính trị, có vai trò quan trọng trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp ở Huyện Hồng Dân luôn coi trọng công tác xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ. Bên cạnh đó, MTTQ cũng tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và hiệu quả quản lý của Nhà nước.

Thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, Ủy ban MTTQ các cấp ở Huyện Hồng Dân và các tổ chức thành viên đã tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân thông qua việc đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân. Hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên ngày càng hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội do MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai ngày càng đi vào cuộc sống, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Đặc biệt, các cuộc vận động về đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, các hoạt động tự quản về giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường ở 71/71 khu dân cư trên địa bàn huyện, … đã có tác dụng thiết thực, tạo nên sự gắn kết cộng đồng.

Qua gần 7 năm thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp Ủy trong huyện đã chú trọng hơn trong lãnh đạo công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội bằng chương trình, kế hoạch cụ thể, được thể chế hóa trong Quy chế hoạt động của cấp Ủy, chính quyền các cấp tăng cường phối hợp, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí hoạt động; tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho hoạt động của MTTQ và các tổ chức trính trị - xã hội. Nhiều điển hình tiên tiến từ các phong trào quần chúng do MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát động được khen thưởng kịp thời, góp phần cổ vũ, động viên phong trào.

Trong việc tham gia xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện đã thể hiện vai trò trong phản ánh ý kiến của nhân dân về các vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội để cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo giải quyết. Bên cạnh đó, MTTQ đã phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ trong việc xây dựng Đảng; giám sát hoạt động của cấp Ủy ở từng địa phương, đơn vị để kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Qua đó làm cho cấp ủy Đảng ngày càng liên hệ chặt chẽ với nhân dân, phát huy trí tuệ của nhân dân trong quá trình lãnh đạo.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là ở cơ sở, thời gian qua vẫn còn những khó khăn, bất cập. Đó là đội ngũ cán bộ Mặt trận còn hạn chế về trình độ, năng lực công tác; nguồn kinh phí được cấp rất hạn hẹp nên hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở một số nơi còn khó khăn, bị động. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội một số nơi còn nặng về hình thức, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu; công tác giám sát, phản biện xã hội và chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân chưa được quan tâm đúng mức; tỷ lệ tập hợp quần chúng tham gia vào các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội chưa cao. Một số cấp Ủy, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vai trò, trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ, … Những vấn đề trên cần được khắc phục trong thời gian tới./.

Lâm Thái Hiệp


Số lượt người xem: 601 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Ninh hòa thực hiện công tác Dân vận trong xây dựng nông thôn mới
Kiểm tra việc thực hiện Quy định 47 của Ban chấp hành Trung ương Đảng
Cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới
Tuổi trẻ Hồng Dân chung sức xây dựng nông thôn mới
Tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 (Khóa XI) của Đảng
Hiệu quả từ các mô hình trong xây dựng Nông thôn mới của Phụ nữ
Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hồng Dân tổ chức Hội thi "Bé thông minh, sáng tạo" năm học 2011 - 2012
Hồng Dân với cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”
Phóng sự chân dung: Những tấm gương người khmer thoát nghèo ở xã Ninh Thạnh Lợi.
Phụ nữ Huyện Hồng Dân đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế
Cựu chiến binh xã Ninh Quới giúp nhau giảm nghèo
Triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015
Công tác vận động quần chúng ở Huyện Hồng Dân với những kết quả đáng ghi nhận
Nghiệm thu, vận hành máy sàng lọc lúa giống tại huyện Hồng Dân
Bạc Liêu: Khánh thành và thông xe cầu Ninh Quới huyện Hồng Dân
Huyện Hồng Dân: Dồn sức thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới
UBND Huyện Hồng Dân tổ chức kiểm tra 5 năm thực hiện hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”.
Huyện Hồng Dân: Đón nhận quân nhân xuất ngũ về địa phương
Kế hoạch sắp xếp trật tự mua bán và phòng, chống cháy nổ năm 2013
Huyện Hồng Dân tổ chức trao vốn và phương tiện hỗ trợ cho người nghèo tại xã Ninh Thạnh Lợi
Đảng bộ xã Ninh Quới học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách dân chủ
Hồng Dân hoàn thành kế hoạch khảo nghiệm lúa chịu độ mặn cao VL1 - VL2 (Lúa Sỏi)
Công ty TNHH MTV lương thực Vĩnh Lộc với phương châm “3 cùng”
Công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân
Hồng Dân: Nhiều công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Bệnh viện đa khoa Huyện Hồng Dân tổ chức tổng kết khám và điều trị bệnh năm 2012
Ban chấp hành Huyện đoàn Hồng Dân triển khai kế hoạch hành động tháng thanh niên
Công an Huyện Hồng Dân tổ chức lễ ra quân các doanh nghiệp đỡ đầu tổ chức quần chung bảo vệ ANTT
Ngành Giáo dục phát động thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11