SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
8
5
4
5
8
Tin tức - Sự kiện Thứ Hai, 21/10/2013, 16:35

Ngành Giáo dục Hồng Dân với những nhiệm vụ đặt ra trong năm học 2013 - 2014

Năm học 2013 - 2014 là năm bản lề, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác Giáo dục và Đào tạo, là năm đầu tiên thực hiện Kết luận 51-KL/TW Bộ Chính trị hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục. Đồng thời cũng là năm đầu tiên thực hiện đề án 826 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc tiếp tục sắp xếp đội ngũ Nhà giáo và cán bộ quản lý giai đoạn 2012 - 2015. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bước vào năm học 2013 - 2014, ngành Giáo dục và Đào tạo Hồng Dân xác định tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra ngay từ đầu năm học là việc quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Kết luận, Nghị quyết, Chương trình của Trung ương, của Tỉnh uỷ, của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về Giáo dục và Đào tạo. Toàn ngành cần tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình của Đảng về giáo dục; tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án số 826 của UBND tỉnh về “Tiếp tục sắp xếp đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giai đoạn 2012 - 2015”. Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành như: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”,  “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và coi các phong trào, các cuộc vận động đó trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong  năm học. Cùng với đó, toàn ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội đối với sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương.

Ngành Giáo dục Hồng Dân luôn xác định nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục là đòn bẩy để nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Trong đó, chú trọng nâng tầm công tác tham mưu với cấp Ủy, chính quyền các về cơ chế, chính sách phát triển sự nghiệp giáo dục của huyện. Để làm được điều này, toàn ngành luôn chú trọng đổi mới công tác thông tin, truyền thông để nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận của xã hội. Tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước và các nguồn lực xã hội để giải quyết kịp thời những khó khăn về cơ sở vật chất, nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học trong thời kỳ mới. Cùng với đó, công tác củng cố, tăng cường kỷ cương, nề nếp, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành được đặc biệt coi trọng.

Song song với đó là nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong  nhà trường; thực hiện việc công khai các khoản thu chi  tại các cơ sở giáo dục; thực hiện dân chủ hoá trường học. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở giáo dục, trong đó tập trung khắc phục triệt để các tồn tại, khiếm khuyết đã được đánh giá. Đẩy mạnh đổi mới phương pháp quản lý và ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động giáo dục; sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý đã có và đưa vào sử dụng một số phần mềm quản lý mới nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng các văn bản hành chính.

Bước vào năm học mới, để thực hiện nhiệm vụ này, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hồng Dân đã xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp: Tiếp tục chỉ đạo đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và phương thức thi, kiểm tra, đánh giá, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục. Tăng cường các giải pháp đồng bộ, thiết thực, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, chất lượng giáo dục của trường đạt  chuẩn Quốc gia. Nâng cao tỷ lệ trường học 2 buổi/ngày cho các cấp học.

Đồng thời nâng cao chất lượng dạy học song ngữ đối với học sinh người dân tộc Khơme. Tiếp tục đề xuất điều chỉnh, bổ sung các chính sách hỗ trợ người dạy, người học ở các xã còn thực hiện chương trình 135; quan tâm đối tượng học sinh là người dân tộc khơme, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống và kỹ năng sống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khoẻ của học sinh; giáo dục bảo vệ môi trường., tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng, chống tội phạm, bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh...

Phát triển đội ngũ Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là một trong những việc làm quan trọng được ngành triển khai có hiệu quả trong mỗi năm học. Với những giải pháp cụ thể như: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành nhằm nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng thế giới quan khoa học cho nhà giáo, nâng cao đạo đức nghề nghiệp; cập nhật tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiểu biết các vấn đề thời sự, xã hội của đất nước, địa phương. Chú trọng đào tạo nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục để đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của địa phương. Hằng năm, tiến hành đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý theo chuẩn đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác, làm cơ sở cho việc bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên có hiệu quả...

Tăng cường cơ sở vật chất, tài chính, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp là khâu quan trọng để đạt kết quả giáo dục như mong muốn. Với nhiệm vụ này, giải pháp hữu hiệu được Phòng Giáo dục và Đào tạo Hồng Dân đưa ra là sử dụng đạt hiệu quả cao nhất cơ sở vật chất đã được trang bị nhằm phục vụ nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục được tốt hơn. Đẩy mạnh xã hội hóa để huy động các nguồn lực, tích cực thực hiện các đề án, dự án đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học theo kế hoạch của tỉnh, của huyện. Chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác sử dụng thiết bị dạy học; đổi mới công tác quản lý tài chính ngành giáo dục theo Nghị định số 115 của Chính phủ. Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh, đặc biệt là đối với học sinh người dân tộc Khơme, và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở các xã còn thực hiện chương trình 135.

Có thể nói nhiệm vụ trong năm học 2013-2014 đặt lên vai những người làm công tác giáo dục của huyện là khá nặng nề. Nhưng với sự quan tâm chăm lo cho sự nghiệp “trồng người” của cả hệ thống chính trị và lòng yêu nghề, trách nhiệm của những người làm công tác giáo dục ở Hồng Dân, tin tưởng rằng năm học 2013 - 2014 sẽ là một “mùa gieo hạt” hứa hẹn một mùa bội thu với nhiều thành quả tốt đẹp.

Trần Tiến


Số lượt người xem: 1720 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Ninh hòa thực hiện công tác Dân vận trong xây dựng nông thôn mới
Kiểm tra việc thực hiện Quy định 47 của Ban chấp hành Trung ương Đảng
Cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới
Tuổi trẻ Hồng Dân chung sức xây dựng nông thôn mới
Tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 (Khóa XI) của Đảng
Hiệu quả từ các mô hình trong xây dựng Nông thôn mới của Phụ nữ
Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hồng Dân tổ chức Hội thi "Bé thông minh, sáng tạo" năm học 2011 - 2012
Hồng Dân với cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”
Phóng sự chân dung: Những tấm gương người khmer thoát nghèo ở xã Ninh Thạnh Lợi.
Phụ nữ Huyện Hồng Dân đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế
Cựu chiến binh xã Ninh Quới giúp nhau giảm nghèo
Triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015
Công tác vận động quần chúng ở Huyện Hồng Dân với những kết quả đáng ghi nhận
Nghiệm thu, vận hành máy sàng lọc lúa giống tại huyện Hồng Dân
Bạc Liêu: Khánh thành và thông xe cầu Ninh Quới huyện Hồng Dân
Huyện Hồng Dân: Dồn sức thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới
UBND Huyện Hồng Dân tổ chức kiểm tra 5 năm thực hiện hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”.
Huyện Hồng Dân: Đón nhận quân nhân xuất ngũ về địa phương
Kế hoạch sắp xếp trật tự mua bán và phòng, chống cháy nổ năm 2013
Huyện Hồng Dân tổ chức trao vốn và phương tiện hỗ trợ cho người nghèo tại xã Ninh Thạnh Lợi
Đảng bộ xã Ninh Quới học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách dân chủ
Hồng Dân hoàn thành kế hoạch khảo nghiệm lúa chịu độ mặn cao VL1 - VL2 (Lúa Sỏi)
Công ty TNHH MTV lương thực Vĩnh Lộc với phương châm “3 cùng”
Công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân
Hồng Dân: Nhiều công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Bệnh viện đa khoa Huyện Hồng Dân tổ chức tổng kết khám và điều trị bệnh năm 2012
Ban chấp hành Huyện đoàn Hồng Dân triển khai kế hoạch hành động tháng thanh niên
Công an Huyện Hồng Dân tổ chức lễ ra quân các doanh nghiệp đỡ đầu tổ chức quần chung bảo vệ ANTT
Ngành Giáo dục phát động thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11