SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
8
6
1
8
4
Tin tức - Sự kiện Thứ Ba, 14/07/2015, 14:00

Xã Ninh Thạnh Lợi A thực hiện tốt chính sách An sinh xã hội

Thời gian qua ngoài việc chú trọng phát triển kinh tế, đa dạng hóa các loại cây trồng vật nuôi, khơi dậy tiềm năng đất đai hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững. Đảng bộ xã Ninh Thạnh Lợi A còn quan tâm sâu sắc đến đến lĩnh vực văn hóa - xã hội và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội để góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Trên lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, xã luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. Theo đó đến nay đã có 100% giáo viên ở các cấp học có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Tỷ lệ huy động trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 hàng năm đạt từ 98% trở lên, tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp cuối cấp học đạt từ 96% trở lên, số học sinh hết lớp 9 tiếp tục thi vào Trường Trung học chuyên nghiệp và THPT khá cao (đạt trên 70%). Công tác xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp tiếp tục được cấp trên đầu tư. Hằng năm được trên công nhận đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục Mầm non, Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS.

Hiện tại xã có 1/3 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia (đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết). Bên cạnh đó công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng đạt được nhiều kết quả đáng kể, cơ sở vật chất của Trạm Y tế được xây dựng mới; đội ngũ cán bộ Trạm Y tế và cộng tác viên Y tế ở các ấp được quan tâm bồi dưỡng về y đức. Hiện nay Trạm Y tế xã Ninh Thạnh Lợi A có 1 Bác sĩ, đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ vừa qua đã đề ra. Công tác khám và chữa bệnh cho người nghèo, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân có chất lượng hơn; thực hiện có hiệu quả 10 tiêu chí Quốc gia  về Y tế giai đoạn 2011 - 2020. Công tác dân số, gia đình và trẻ em luôn được quan tâm thực hiện. Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hằng năm 0,02%, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 14%.

Đời sống văn hóa tinh thần của người dân trên địa bàn không ngừng được cải thiện; đa số người dân được thụ hưởng các hoạt động văn hóa, luôn giữ gìn và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, loại bỏ dần những tập tục lạc hậu, trái với phong tục tập quán của địa phương và của dân tộc. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tạo được sự chuyển biến và đạt những kết quả đáng phấn khởi, tình trạng mê tín dị đoan dần được đẩy lùi, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội được thực hiện tốt.

Đến nay xã Ninh Thạnh Lợi A có 2.035 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 95,9%; có 5/5 ấp đạt chuẩn văn hóa, có 4/5 ấp được công nhận là ấp giữ vững danh hiệu ấp văn hóa 5 năm, 6 năm liền. Đồng thời cũng được công nhận là xã đạt chuẩn mô hình “vườn – nhà xanh, sạch, đẹp” đầu tiên của huyện. Bên cạnh đó, công tác chăm lo cho các gia đình chính sách và các chính sách an sinh xã hội cũng được quan tâm đúng mức. Các chế độ chính sách, đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng được thực hiện tốt, công tác xây dựng Nhà tình nghĩa, Nhà tình thương được xã thực hiện đúng đối tượng; chi trả trợ cấp kịp thời đúng theo quy định, hộ chính sách đều có nhà ở ổn định, đời sống đã có bước nâng lên. Việc hướng dẫn lập, xét duyệt hồ sơ theo QĐ 290, 188, 142, 162, … của Thủ tướng Chính phủ đúng đối tượng và kịp thời. Vận động quỹ an sinh xã hội hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Công tác giảm nghèo cũng đạt nhiều thành tựu đáng kể.

Trong 5 năm qua Đảng bộ xã Ninh Thạnh Lợi A đã tập trung đề ra nhiều giải pháp thiết thực như: Cử cán bộ, đảng viên tư vấn, giúp đỡ; các đoàn thể nhận uỷ thác cho vay tại ngân hàng chính sách xã hội huyện; hỗ trợ cây, con giống và phương tiện sản xuất cho 186 hộ nghèo với số tiền là 798 triệu đồng. Tính từ năm 2010 đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 16,9% giảm xuống còn 2,6%. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm đạt được một số kết quả. Xã phối hợp với Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề huyện mở được 8 lớp dạy nghề, cho 232 lao động (các nghề đào tạo: đan đát, trồng trọt và chăn nuôi…); tư vấn, giới thiệu việc làm cho 2.800 lao động. Có thể nói trong thời gian qua xã Ninh Thạnh Lợi A đã thực hiện có hiệu quả lĩnh vực văn hóa xã hội và các chính sách an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân và thúc đẩy nền kinh tế không ngừng phát triển theo định hướng nông thôn mới. Tuy nhiên để công tác này được phát huy nhân rộng trong thời gian tới theo đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy xã thì xã sẽ tập trung vào một số mặt công tác cụ thể như:

Thứ nhất là: Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, gắn kết giữa phát triển kinh tế với vấn đề xã hội; giữ gìn và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, loại bỏ dần những tập tục lạc hậu, trái với phong tục tập quán của địa phương và của dân tộc. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Thứ hai là: Thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển Giáo dục và Đào tạo, nâng cao chất lượng dạy và học. Trong đó chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức học đường; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; duy trì công tác phổ cập giáo dục Mầm non, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS đúng lộ trình.

Thứ 3 là: Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; Phòng ngùa có hiệu quả các loại dịch bênh; thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông dân số KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em.

Thứ tư là: Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa,“Uống nước nhớ nguồn”, thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với nước; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo gắn về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Trần Tiến


Số lượt người xem: 1047 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Ninh hòa thực hiện công tác Dân vận trong xây dựng nông thôn mới
Kiểm tra việc thực hiện Quy định 47 của Ban chấp hành Trung ương Đảng
Cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới
Tuổi trẻ Hồng Dân chung sức xây dựng nông thôn mới
Tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 (Khóa XI) của Đảng
Hiệu quả từ các mô hình trong xây dựng Nông thôn mới của Phụ nữ
Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hồng Dân tổ chức Hội thi "Bé thông minh, sáng tạo" năm học 2011 - 2012
Hồng Dân với cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”
Phóng sự chân dung: Những tấm gương người khmer thoát nghèo ở xã Ninh Thạnh Lợi.
Phụ nữ Huyện Hồng Dân đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế
Cựu chiến binh xã Ninh Quới giúp nhau giảm nghèo
Triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015
Công tác vận động quần chúng ở Huyện Hồng Dân với những kết quả đáng ghi nhận
Nghiệm thu, vận hành máy sàng lọc lúa giống tại huyện Hồng Dân
Bạc Liêu: Khánh thành và thông xe cầu Ninh Quới huyện Hồng Dân
Huyện Hồng Dân: Dồn sức thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới
UBND Huyện Hồng Dân tổ chức kiểm tra 5 năm thực hiện hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”.
Huyện Hồng Dân: Đón nhận quân nhân xuất ngũ về địa phương
Kế hoạch sắp xếp trật tự mua bán và phòng, chống cháy nổ năm 2013
Huyện Hồng Dân tổ chức trao vốn và phương tiện hỗ trợ cho người nghèo tại xã Ninh Thạnh Lợi
Đảng bộ xã Ninh Quới học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách dân chủ
Hồng Dân hoàn thành kế hoạch khảo nghiệm lúa chịu độ mặn cao VL1 - VL2 (Lúa Sỏi)
Công ty TNHH MTV lương thực Vĩnh Lộc với phương châm “3 cùng”
Công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân
Hồng Dân: Nhiều công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Bệnh viện đa khoa Huyện Hồng Dân tổ chức tổng kết khám và điều trị bệnh năm 2012
Ban chấp hành Huyện đoàn Hồng Dân triển khai kế hoạch hành động tháng thanh niên
Công an Huyện Hồng Dân tổ chức lễ ra quân các doanh nghiệp đỡ đầu tổ chức quần chung bảo vệ ANTT
Ngành Giáo dục phát động thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11