SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
1
1
1
3
1
Tin tức - Sự kiện Thứ Hai, 27/07/2015, 08:10

Xã Vĩnh Lộc quan tâm xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh

Thời gian qua công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được Đảng bộ xã Vĩnh Lộc quan tâm, nhất là công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện tốt việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đây là điều kiện để cấp ủy Đảng và đảng viên soi rọi đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách làm việc để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn xã.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Vũ, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lộc cho biết: Công tác giáo dục chính trị luôn được đổi mới và cải tiến; chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước đều được cấp Ủy, các Chi ủy, Chi bộ tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến từng đảng viên, đoàn viên, hội viên và có xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể. Tư tưởng trong nội bộ luôn được nắm bắt để có giải pháp xử lý kịp thời, nên phần lớn cán bộ, đảng viên có tư tưởng ổn định, nhân dân an tâm trong cuộc sống. Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ ngày càng được quan tâm, đến nay xã đã hoàn thành phương án quy hoạch cán bộ đến năm 2020; từ năm 2010 đến nay đã đào tạo, bồi dưỡng 31 lượt cán bộ (Bao gồm: cao cấp chính trị 01 đồng chí; trung cấp chính trị 20 đồng chí; đại học 10 đồng chí). Công tác điều động, sắp xếp cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ, đúng người, đúng việc, đảm bảo phát huy được năng lực sở trường ở từng vị trí; cán bộ trẻ, dân tộc, nữ được quan tâm. Thực hiện chủ trương thu hút cán bộ có trình độ đại học về cơ sở được 07 cán bộ, tất cả đều được bố trí công việc phù hợp. 5 năm qua đã phát triển 46 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ hiện có 184 đảng viên.

Bên cạnh đó công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng được tăng cường theo hướng chú trọng phòng ngừa, ngăn chặn; kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, đảng viên có dấu hiệu sai phạm, trong 5 năm qua đã tiến hành kiểm tra 15 cuộc (với 50 tổ chức cơ sở đảng, 30 đảng viên), đã phát hiện xử lý kỷ luật 03 đảng viên vi phạm. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện khá tốt, tổ chức rà soát lịch sử chính trị đối với cán bộ thuộc diện quy hoạch và phần lớn cán bộ, đảng viên có lịch sử chính trị  báo cáo cấp thẩm quyền kết luận, đồng thời chú trọng đúng mức đến thái độ chính trị hiện tại của cán bộ, đảng viên. Hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp Ủy, các Chi ủy, Chi bộ có nhiều tiến bộ; chú trọng phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong sinh hoạt Đảng, giữ vững sinh hoạt lệ (hội ý các thường trực và làm việc với Mặt trận, đoàn thể); thực hiện tốt việc phân công ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ chỉ đạo các ấp, đảm bảo theo hướng sát việc, gần dân. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ đảng và đảng viên được nâng lên, đa số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, giữ gìn được phẩm chất, đạo đức, lối sống. Từ năm 2010 đến nay đã có  30 lượt tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, 581 lượt đảng viên được đánh giá, xếp loại đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; góp phần để Đảng bộ đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh tiêu biểu”  03 năm liền.

Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Đảng ủy xã Vĩnh Lộc quan tâm chỉ đạo thực hiện bám sát theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 07-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các chuyên đề được tổ chức thực hiện sâu rộng trong đảng viên, đoàn viên, hội viên; kết quả từ năm 2010 đến nay xã đã hoàn thành 76 công trình, 3.686 phần việc. Bên cạnh đó, Đảng bộ xã thường xuyên tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, Nghị quyết của Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với tự phê bình và phê bình hàng năm. Từ đó, không ngừng củng cố chất lượng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy ý thức giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, hạn chế tiêu cực, từng bước nâng cao mức độ hoàn thành nhiệm vụ ở các ban, ngành, các chi ủy chi bộ trực thuộc Đảng ủy.

Đi đôi với các mặt công tác trên thì hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cũng có nhiều tiến bộ, vai trò của HĐND ngày càng được phát huy; chất lượng, nội dung các kỳ họp được cải tiến; hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện đúng quy định, thể hiện đúng vai trò của người đại diện cho tiếng nói của người dân. Năng lực quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân xã trên các lĩnh vực tiếp tục được nâng lên, bộ máy công quyền không ngừng nâng chất, lề lối làm việc được cải tiến; cải cách thủ tục hành chính quan tâm thực hiện; tổ chức bộ máy chính quyền thường xuyên được sắp xếp, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động, phục vụ nhân dân. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được thực hiện có hiệu quả, không có các vụ việc tiêu cực phát sinh.

Thời gian qua vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của xã ngày càng được phát huy, nỗ lực hơn trong công tác tuyên truyền, tập hợp, phát động các phong trào quần chúng. Nội dung, phương thức hoạt động có bước đổi mới, quan tâm chăm lo lợi ích đoàn viên, hội viên; tổ chức bộ máy thường xuyên được kiện toàn; đoàn viên, hội viên được củng cố nâng chất. Tổng số đoàn viên, hội viên hiện có là 4.064, chiếm tỷ lệ 42,56% dân số, đây là lực lượng xung kích của xã trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong công tác tuyên truyền. Các tổ chức hội đã vận động đóng góp quỹ hỗ trợ phát triển số tiền 336,9 triệu đồng. Có thể nói trong thời gian qua công tác xây dựng đảng gắn với việc xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở xã Vĩnh Lộc đã đạt những kết quả đáng khích lệ, đây sẽ là tiền đề, là động lực để xã thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội mà Ban Chấp hành Đảng bộ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020. Góp phần đưa diện mạo của một vùng quê giàu truyền thống cách mạng không ngừng phát triển vươn lên.

Trần Tiến


Số lượt người xem: 1210 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Ninh hòa thực hiện công tác Dân vận trong xây dựng nông thôn mới
Kiểm tra việc thực hiện Quy định 47 của Ban chấp hành Trung ương Đảng
Cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới
Tuổi trẻ Hồng Dân chung sức xây dựng nông thôn mới
Tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 (Khóa XI) của Đảng
Hiệu quả từ các mô hình trong xây dựng Nông thôn mới của Phụ nữ
Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hồng Dân tổ chức Hội thi "Bé thông minh, sáng tạo" năm học 2011 - 2012
Hồng Dân với cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”
Phóng sự chân dung: Những tấm gương người khmer thoát nghèo ở xã Ninh Thạnh Lợi.
Phụ nữ Huyện Hồng Dân đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế
Cựu chiến binh xã Ninh Quới giúp nhau giảm nghèo
Triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015
Công tác vận động quần chúng ở Huyện Hồng Dân với những kết quả đáng ghi nhận
Nghiệm thu, vận hành máy sàng lọc lúa giống tại huyện Hồng Dân
Bạc Liêu: Khánh thành và thông xe cầu Ninh Quới huyện Hồng Dân
Huyện Hồng Dân: Dồn sức thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới
Huyện Hồng Dân: Đón nhận quân nhân xuất ngũ về địa phương
UBND Huyện Hồng Dân tổ chức kiểm tra 5 năm thực hiện hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”.
Kế hoạch sắp xếp trật tự mua bán và phòng, chống cháy nổ năm 2013
Huyện Hồng Dân tổ chức trao vốn và phương tiện hỗ trợ cho người nghèo tại xã Ninh Thạnh Lợi
Đảng bộ xã Ninh Quới học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách dân chủ
Hồng Dân hoàn thành kế hoạch khảo nghiệm lúa chịu độ mặn cao VL1 - VL2 (Lúa Sỏi)
Công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân
Công ty TNHH MTV lương thực Vĩnh Lộc với phương châm “3 cùng”
Hồng Dân: Nhiều công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Ban chấp hành Huyện đoàn Hồng Dân triển khai kế hoạch hành động tháng thanh niên
Bệnh viện đa khoa Huyện Hồng Dân tổ chức tổng kết khám và điều trị bệnh năm 2012
Công an Huyện Hồng Dân tổ chức lễ ra quân các doanh nghiệp đỡ đầu tổ chức quần chung bảo vệ ANTT
Ngành Giáo dục phát động thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11