SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
6
8
1
5
2
Tin tức - Sự kiện Thứ Năm, 10/01/2019, 14:10

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Hồng Dân tổ chức phiên họp mở rộng năm 2019

Ngày 09/01/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Hồng Dân tổ chức phiên họp mở rộng năm 2019 về việc báo cáo rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp cuối năm 2018 Hội đồng nhân dân các cấp trong huyện. Đồng thời thông qua dự thảo chương trình Công tác năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện do Ông Trương Sơn Tùng- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì cuộc họp.

 

Nhìn chung, Hội đồng nhân dân các cấp trong huyện đã chuẩn bị và tổ chức kỳ họp cuối năm 2018 cơ bản đảm bảo về thời gian và nội dung, chất lượng kỳ họp. Tuy nhiên, một số mặt công tác Hội đồng nhân dân cấp xã cần rút kinh nghiệm là: Chất lượng, nội dung văn bản trình kỳ họp của hội đồng nhân dân chưa thật sự đổi mới; phương thức tổ chức kỳ họp, một số nội dung hoạt động chưa đi vào chiều sâu; đại biểu hội đồng nhân dân dự họp còn vắng nhiều.
Quang cảnh phiên hợp mở rộng của Thường trực HĐND         Ảnh: Châu Pha
Ngoài ra, phiên họp Hội đồng nhân dân huyện Hồng Dân mở rộng còn triển khai chương trình dự thảo công tác năm 2019. Theo đó, nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 được Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Hồng Dân xác định là: Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện của hội đồng nhân dân các cấp. Cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của cấp ủy và cơ quan nhà nước cấp trên phù hợp với thực tiễn địa phương.
Tổ chức thực hiện tốt các chương trình giám sát theo Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân huyện. Tổ chức tốt các phiên họp thường kỳ Hội đồng nhân dân các cấp. Giữ mối liên hệ chặt với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri theo quy định. Tổ chức tốt công tác giám sát nhóm theo từng chuyên đề, từng thời điểm theo quy định.
Ngoài ra, điểm mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019 được Hội đồng nhân dân huyện Hồng Dân thống nhất thực hiện là: Chú trọng nâng cao hơn chất lượng thẩm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật. Phối hợp tổ chức tiếp công dân định kỳ ở tại các xã nhằm tạo mối quan hệ gần dân, sát dân hơn. Hạn chế thấp nhất tình trạng Đại biểu hội đồng nhân dân vắng mặt tại các kỳ họp HĐND và các buổi tiếp xúc cử tri.

Châu Pha


Số lượt người xem: 98 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày