SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
9
6
5
6
6
Các xã, thị trấn Thứ Tư, 16/11/2016, 10:30

Ninh Hoà tập trung xây dựng xã văn hoá nông thôn mới

Xác định văn hoá là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu, vừa là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Ninh Hoà luôn quan tâm thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở cơ sở, qua đó đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Để từng bước nâng cao chất lượng phong trào này; hiện nay, xã Ninh Hoà đã và đang phát động trong cán bộ đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện đề án xây dựng xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới.

Có thể nói, thời gian qua, nhờ thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở cơ sở nên từ diện mạo nông thôn đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở xã Ninh Hoà đã có sự thay đổi rõ nét. Nổi bật là hệ thống giao thông nông thôn tương đối hoàn chỉnh, 100% các tuyến chính của ấp đều có lộ nhựa hoặc bê tông phục vụ xe hai bánh đi lại trong cả hai mùa mưa nắng; hệ thống lưới điện được phủ rộng; hệ thống trường lớp được đầu tư khang trang, trẻ em trong độ tuổi được huy động đến trường hàng năm đều đạt; công tác giảm nghèo, vận động quỹ, xây dựng Nhà tình nghĩa, tình thương được chỉ đạo và thực hiện tốt. Toàn xã hiện có 92% hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá, 07/09 ấp đạt chuẩn văn hoá 5 năm, 6 năm liền; các phong trào văn hoá văn nghệ được duy trì thường xuyên, hiện đã thành lập được 3 câu lạc bộ đờn ca tài tử; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, các loại tội phạm từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi; tình làng nghĩa xóm ngày thêm thắt chặt; …

Kết quả đạt được là thế, song trong quá trình thực hiện phong trào thì vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế cần được khắc phục. Do vậy, để từng bước nâng cao chất lượng phong trào, hiện nay, xã Ninh Hoà đã và đang phát động trong cán bộ đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực thực hiện Đề án xây dựng xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới. Qua công tác tuyên truyền, vận động đã được người dân đồng tình ủng hộ. Ông Đoàn Văn Thương ngụ ấp Tà Óc, xã Ninh Hoà chia sẽ: “Xây dựng xã văn hoá nông thôn mới là một chủ trương hợp lòng dân, bản thân tôi và gia đình sẽ cố gắng thực hiện, đồng thời tích cực vận động bà con xóm, ấp cùng thực hiện, góp phần cùng Đảng bộ xã sớm hoàn thành mục tiêu đề ra” theo lộ trình.

Cổng chào được xã xây dựng khang trang tạo diện mạo mới cho khu dân cư

Mục tiêu của Đề án là tiếp tục giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, từng bước xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tôn vinh những giá trị đạo đức cao đẹp, có ý chí và bản lĩnh cao. Xây dựng cơ sở vật chất văn hoá, các phong trào văn hoá ở địa phương ngày càng hiệu quả, làm cho văn hoá thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở.

Theo đó, xã sẽ tập trung thực hiện vào các nội dung như: Giúp nhau phát triển kinh tế, chú trọng đến công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, thực hiện tốt Cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo”; tuyên truyền, phổ biến khoa học - kỹ thuật về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; quan tâm xây dựng thiết chế văn hoá và phong trào văn hoá, thể thao cơ sở; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hoá nông thôn, thực hiện cải tạo vườn tạp, khuôn viên nhà ở xanh - sạch - đẹp; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; …

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020 xã Ninh Hoà sẽ thực hiện đạt mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới. Để thực hiện hoàn thành mục tiêu đã đề ra, hiện nay cấp Ủy, chính quyền xã đã và đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Bà Nguyễn Thị Bích, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh hoà cho biết: Xã sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về văn hoá và phát triển văn hoá ở nông thôn, ý thức chấp hành pháp luật và các quy định về văn hoá, thể thao của người dân ở từng xóm, ấp, khu dân cư. Tăng cường các nguồn lực để phát triển văn hoá ở nông thôn. Chú trọng xây dựng con người, gia đình, cộng đồng và môi trường văn hoá nông thôn lành mạnh, phong phú giàu bản sắc văn hoá dân tộc, tạo sự chuyển biến về xây dựng nếp sống văn hoá, xây dựng môi trường xã hội, môi trường sinh thái nông thôn để tạo động lực phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”. Phát động thực hiện mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng thiết thực ở cơ sở.

Với sự đoàn kết nhất trí cao của toàn đảng bộ, cùng với sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, tin tưởng rằng Ninh Hoà sẽ thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới mà kế hoạch đề ra, qua đó, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đặc biệt là góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới./.

Tin, ảnh: Minh toàn


Số lượt người xem: 3219 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày