SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
4
2
2
8
Kinh tế - Chính trị Thứ Ba, 31/03/2020, 08:45

Đảng bộ cơ quan chính quyền (CQCQ) huyện Hồng Dân tăng cường công tác xây dựng Đảng

Vừa tổ chức thành công Đại hội đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với quyết tâm chính trị cao, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ CQCQ đã đoàn kết, chung sức thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra theo nghị quyết.

 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, với 15 đồng chí trong Ban chấp hành (BCH), 5 đồng chí trong Ban Thường vụ (BTV), 17 chi bộ trực thuộc, với 177 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, trong thực hiện nghị quyết đại hội, BCH Đảng bộ đã tập trung thực hiện tốt công tác củng cố, kiện toàn bộ máy hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ở các chi bộ trực thuộc, kịp thời sắp xếp bộ máy làm việc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra.
Theo đó, trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết, BCH Đảng bộ CQCQ huyện Hồng Dân xác định công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện. Qua đó, đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức triển khai và 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị và kết luận của Trung ương và địa phương, góp phần không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường, quan điểm cách mạng vững vàng, kịp thời đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, chống tư tưởng cơ hội thực dụng trong toàn Đảng bộ. Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06-CT/TU của BTV Tỉnh ủy đã được Đảng bộ chỉ đạo và tổ chức sinh hoạt đúng quy định, sát hợp theo từng chủ đề hàng năm, 100% chi bộ thực hiện việc xây dựng và ban hành quy định chuẩn mực đạo đức của đơn vị mình; tạo tiền đề cho việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là sự gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo thực hiện tốt việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức trong cán bộ, đảng viên; từ đây, đội ngũ  cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã nêu cao ý thức tự giác thực hiện các chuẩn mực đạo đức, lấy đó làm chuẩn mực để bản thân phấn đấu, rèn luyện, học tập và làm theo, tạo được ấn tượng tốt trong quần chúng nhân dân.
Song bên cạnh, với mục tiêu phải tạo được chuyển biến cụ thể, rõ nét trong công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ CQCQ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hàng năm, BCH luôn triển khai tốt công tác tự phê bình và phê bình, giáo dục rèn luyện cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong chấp hành pháp luật, thống nhất lập trường quan điểm trong tư tưởng “nói và làm. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Từng đồng chí trong BCH, BTV luôn nêu cao vai trò tự giác, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, lề lối làm việc theo hướng nâng cao chất lượng. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nghiệm quy định những điều đảng viên không được làm.
Nhìn chung, với với sự đồng lòng, đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, cùng với quyết tâm lãnh đạo, nhiệm kỳ 2015 - 2020, BCH Đảng bộ đã khắc phục và vượt qua khó khăn, tranh thủ thời cơ, góp phần cho Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CQCQ đã đề ra.
Quang cảnh Hội nghị BCH Đảng bộ CQCQ bàn giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội CQCQ, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bước vào nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Đảng bộ CQCQ tập trung ng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy sự đoàn kết thống nhất về tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên và người lao động, nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị theo nghị quyết đề ra. Cụ thể: Phấn đấu hàng năm, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật Đảng, Đảng bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. /.

Châu Pha- Thanh Hải

Số lượt người xem: 136 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày