SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
3
4
1
6
6
Kinh tế - Chính trị Thứ Hai, 19/08/2013, 16:45

Kiểm tra việc thực hiện Quy định 47 của Ban chấp hành Trung ương Đảng

Ngày 15/8/2013 Đoàn cán bộ của Tỉnh ủy, do đồng chí Đoàn Ngọc Sai UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã có cuộc làm việc với BTV Huyện ủy Hồng Dân về việc triển khai thực hiện Quy định số 47 của BCH Trung ương Đảng “Về những điều đảng viên không được làm”. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Võ Văn Út, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy và các đồng chí trong BTV Huyện ủy.

Theo đó, trong  hơn 2 năm cấp Ủy từ huyện đến cơ sở đã tổ chức triển khai nội dung Quy định số 47 của BCH Trung ương Đảng “Về những điều đảng viên không được làm” đến 100% cán bộ chủ chốt của cấp Ủy các cấp và gần 1.800 lượt đảng viên, cùng hơn 4 ngàn đoàn viên, hội viên của đoàn thể. Huyện đã làm tốt công tác giáo dục âng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhằm chủ yếu ngăn ngừa sai phạm là chính. Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra được 02 cơ sở Đảng trực thuộc và kiểm tra 04 đồng chí, có 3 cấp Ủy cấp dưới và 01 đảng viên. Đồng thời, tổ chức giám sát  51 đảng viên, đã có 06 trường hợp vi phạm nhưng chưa đến mức có hình thức kỷ luật.

Tuy nhiên, do một số cấp Ủy, Chi bộ chưa thật sự quan tâm sâu sát trong triển khai và nhắc nhở, kiểm tra, giám sát nên vẫn để sảy ra một số trường hợp vi phạm. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên từ việc cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một vài cơ sở Đảng chưa thật sự cụ thể.

Phát biểu tại buổi làm việc các thành viên trong đoàn kiểm tra đã khẳng định: Quyết định số 47-QĐ/TƯ là sự cụ thể hóa Điều lệ Đảng, chuẩn mực để đảng viên thực hiện; là tiêu chí để đảng viên phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; là cơ sở để quần chúng giám sát, kiểm tra, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; là căn cứ để xem xét, xử lý vi phạm của đảng viên. Quy định còn giúp các tổ chức Đảng tháo gỡ những vướng mắc khi xử lý các tình huống ở cơ sở, hạn chế những biểu hiện tiêu cực...

Chính vì thế, các cấp Ủy, tổ chức Đảng các cấp ở Huyện Hồng Dân tiếp tục quán triệt đầy đủ ý nghĩa, mục đích và nội dung của Quy định để đảng viên có nhận thức đúng đắn, sâu sắc và chấp hành nghiêm chỉnh. Các cấp Ủy cơ sở tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến nội dung Quy định cho các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân biết để tham gia giám sát đảng viên và tổ chức Đảng. Tiếp tục đưa nội dung của Quy định vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của tổ chức Đảng. Gắn việc thực hiện Quy định với việc thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình, tập trung vào những điều đảng viên không được làm, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trong tự phê bình và phê bình cần đòi hỏi  tính tự giác cao của từng đảng viên, sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, của các phương tiện thông tin đại chúng và công luận. Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt để quần chúng góp ý phê bình đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, đặc biệt kiểm tra theo chuyên đề việc chấp hành Quy định đối với tổ chức Đảng và đảng viên, giúp tổ chức Đảng và đảng viên khắc phục, sửa chữa kịp thời những yếu kém, khuyết điểm.

Ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện cũng cần làm tốt hơn công tác kiểm tra khi đảng viên và tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm gắn với việc xem xét, giải quyết tố cáo để kịp thời phát hiện, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm; chỉ đạo kiểm tra các tổ chức Đảng trong công tác lãnh đạo thực hiện Quy định. Những đảng viên vi phạm Quy định này phải được xử lý công minh, chính xác, kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Đoàn Ngọc Sai UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng yêu cầu cấp Ủy các cấp trong huyện cần thật sự nâng cao nhận thức: Việc thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm nhất định sẽ góp phần đẩy lùi sự “Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội và lối sống thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp. Từ đó, sẽ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Tùng Lâm


Số lượt người xem: 11881 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày