SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
8
6
1
2
4
Kinh tế - Chính trị Thứ Sáu, 08/11/2013, 13:15

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ninh Hòa lần thứ IX (nhiệm kỳ 2014 - 2019)

Ngày 06/11/2013, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) xã Ninh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2014 - 2019. Đây là đơn vị được UBMTTQVN Huyện Hồng Dân chọn làm điểm. Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Bùi Tấn Bảy, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bạc Liêu. Dự Đại hội còn có 80 đại biểu đại diện cho các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân trong xã.

Với phương châm được đề ra tại Đại hội: “Đại đoàn kết, dân chủ, đồng thuận xã hội, vượt qua khó khăn, đổi mới và phát triển bền vững”. Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ninh Hòa khoá VIII, nhiệm kỳ 2008 - 2013. Thảo luận thông nhất thông qua phương hướng nhiệm vụ, chương trình hành động của Mặt trận xã Ninh Hòa khoá IX, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Đồng thời, Đại hội cũng biểu quyết thống nhất đề ra các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ mới đó là: Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phấn đấu đạt 100% khu dân cư nâng cao chất lượng 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” phát triển bền vững; hàng năm có 100% khu dân cư tổ chức tốt “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”; phấn đấu có trên 95% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hoá và không có hộ vi phạm các quy định của quy ước ấp văn hóa; 100% ấp giữ vững danh hiệu ấp văn hoá; có 9/9 khu dân cư triển khai tốt Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”...

Đại hội cũng đã xác định phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; triển khai và thực hiện có hiệu quả chương trình công tác Mặt trận; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.

Đại hội UBMTTQ xã Ninh Hòa đã hiệp thương dân chủ, cử 33 vị vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã khóa IX, nhiệm kỳ 2013 - 2019. Đồng thời, Đại hội cũng hiệp thương cử 7 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQVN Huyện Hồng Dân lần thứ X, nhiệm kỳ 2014 - 2019./.

Tùng Lâm


Số lượt người xem: 3459 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày