SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
8
5
2
8
5
Văn hóa - Xã hội Thứ Năm, 01/12/2016, 14:40

Quy định mới về tổ chức hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng

Ngày 14/10/2016 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 09/2016/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, liên hoan văn nghệ quần chúng.

Theo đó, Thông tư quy định một số nội dung nổi bật như:

1. Các cuộc thi, liên hoan văn nghệ quần chúng theo Thông tư gồm:

Thi, liên hoan văn nghệ quần chúng toàn quốc;

Thi, liên hoan văn nghệ quần chúng khu vực;

Thi, liên hoan văn nghệ quần chúng cấp tỉnh; cấp huyện và cấp xã;

2. Ban Tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng

Cơ quan, đơn vị tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng phải thành lập Ban Tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng. Thông tư quy định Trưởng Ban Tổ chức là người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoặc người được ủy quyền của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

- Số lượng thành viên Ban Tổ chức Hội thi văn nghệ quần chúng phải đảm bảo số lượng theo Thông tư số 09/TT-BVHTTDL như sau:

+ Không quá 10 người đối với thi, liên hoan văn nghệ quần chúng toàn quốc;

+ Không quá 08 người đối với hội diễn văn nghệ quần chúng khu vực;

+ Không quá 06 người đối với hội thi văn nghệ quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

3. Ban Giám khảo và thư ký cuộc thi, liên hoan văn nghệ quần chúng

Ban Giám khảo phải là người có năng lực trong chuyên ngành nghệ thuật của cuộc thi văn nghệ; đối với liên hoan văn nghệ quần chúng từ cấp huyện trở lên thì Ban giám khảo phải là hội viên hội văn học nghệ thuật.

Thành phần Ban Giám khảo hội thi văn nghệ quần chúng gồm 01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban và từ 03 đến 05 ủy viên.

Thư ký cuộc thi, liên hoan văn nghệ từ 02 đến 04 người.

4. Nội dung quy chế tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng

Quy chế của liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng bao gồm nội dung chủ yếu sau:

- Mục đích, yêu cầu.

- Thời gian, địa điểm.

- Đối tượng, thành phần tham gia.

- Nội dung, hình thức, thể loại.

- Số lượng diễn viên, chương trình, tiết mục tham gia.

- Thời lượng mỗi chương trình tham gia.

- Thành phần Ban Giám khảo. 

- Tiêu chí, cách thức chấm điểm, cơ cấu giải thưởng, tiền thưởng.

5. Kinh phí tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng

Nguồn kinh phí tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng được trích từ ngân sách nhà nước, từ vận động, tài trợ và các nguồn khác theo quy định pháp luật.

Thông tư 09/2016/TT-BVHTTDL có hiệu lực ngày 01/12/2016.

Bích Ny


Số lượt người xem: 3312 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày