SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
8
2
1
6
8
Văn hóa - Xã hội Thứ Năm, 01/11/2018, 13:30

Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 19-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2018 tại Huyện Hồng Dân

Chiều ngày 31/10/2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hồng Dân, Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu phối hợp với UBND huyện Hồng Dân và Phước Long, đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 19- CT/TW ngày 10/1/2018 của Ban Bí thư “Về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khme trong tình hình mới”. Tham dự Hội nghị có gần 130 đại biểu là Đại đức, sư sãi, chủ trì, Ban quản trị các chùa Khmer và người có uy tín ở khu dân cư nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer, của 02 huyện Hồng Dân và Phước Long.
Quang cảnh Hội nghị  triển khai Chỉ thị 19                               Ảnh: Tùng Lâm

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Quảng Trọng Ninh – Nguyên UVBTV Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Dân vận – Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Bạc Liêu, trình bày khái quát tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và tỉnh nhà, cũng như tình hình thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer. Nhằm khắc phục tồn tại và tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong vùng đồng bào Khmer, Chỉ thị số 19 “Về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới” của Ban Bí thư (khóa XII) vừa được ban hành. 
Mục đích và ý nghĩa tầm quan trọng của Chỉ thị 19 là tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước về các chủ trương, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc Khmer. Đánh giá đúng vai trò quan trọng của tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ra sức phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân.
Tập trung đầu tư phát triển toàn diện ở vùng đồng bào dân tộc Khmer, tiếp tục chăm lo thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách an sinh xã hội; nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc Khmer, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của quê hương, đất nước trong tình hình mới và thời thời kỳ hội nhập.
Trong thời gian tới, Phòng Dân tộc của 2 huyện Hồng Dân và Phước Long, tiếp tục phối hợp với các xã, thị trấn và các chùa Khmer tăng cường tuyên truyền Chỉ thị số 19 - CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư “Về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới” đến cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; nhằm sớm đưa Chỉ thị 19 của Ban Bí thư (khóa XII) đi vào đời sống xã hội nói chung và đặc biệt là vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống nói riêng.

Tùng Lâm


Số lượt người xem: 771 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày