SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
8
5
5
1
4
Văn hóa - Xã hội Thứ Hai, 27/01/2014, 16:05

Cựu chiến binh xã Ninh Quới giúp nhau giảm nghèo

Hiện nay, trên địa bàn xã Ninh Quới có hơn 2.400 hộ gia đình. Trong đó, có gần 250 gia đình hội viên cựu chiến binh làm chủ hộ. Phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ Đội Cụ Hồ, thời gian qua Hội Cựu chiến binh Xã Ninh Quới luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào hành động cách mạng ở tại địa phương như : phong trào làm giao thông nông thôn; công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Trong đó, nổi bật là mô hình đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình làm giàu chính đáng. Cụ thể, trong năm 2013 ban chỉ đạo công tác giảm nghèo của xã giao cho Hội Cựu chiến binh xã tạo điều kiện giúp đỡ 3 gia đình hội viên cựu chiến binh thoát nghèo theo hướng bền vững. Với tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, giúp đở nhau đến cuối năm 2013 Hội Cựu chiến binh xã đã giúp đở được 6 gia đình hội viên thoát nghèo, đạt 200% kế hoạch.

Với phương châm “Xưa thắng giặc - nay thắng nghèo”, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh Xã Ninh Quới đã phát động phong trào thi đua Cựu chiến binh đoàn kết giúp nhau giảm nghèo làm giàu chính đáng gắn với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về “Xây dựng nông thôn mới”. Theo thống kê vào đầu năm 2013 trên địa bàn xã có 453 hộ nghèo. Trong đó, có 16 hộ nghèo do hội viên cựu chiến binh làm chủ hộ. Sau khi rà soát phân loại đối tượng hộ nghèo do hội viên làm chủ hộ, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã đã từng bước tìm giải pháp hỗ trợ phù hợp. Hội viên nào cần nhà ở, hội viên nào cần vốn sản xuất, hội viên nào cần khoa học kỹ thuật để chăn nuôi... từ đó Hội có kế hoạch phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giảm nghèo của xã hỗ trợ theo từng giai đoạn. Trên cơ sở đó, ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã thống nhất phấn đấu đến cuối năm 2013 sẽ giúp đở 03 gia đình hội viên Hội Cựu chiến binh thoát nghèo theo hướng bền vững. Để thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, ban chấp hành hội cựu chiến binh xã đã phối hợp với ban chỉ đạo công tác giảm nghèo của xã hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng để đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ…Tùy theo điều kiện của hộ nghèo mà có phương thức làm ăn khác nhau. Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh còn phát động phong trào thi đua nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đồng chí, đồng đội giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng. Từ khi phát động phong trào thi đua trong hội viên cựu chiến binh tích cực thực hiện phong trào giúp nhau làm kinh tế - xóa đói giảm nghèo thì phong trào thi đua lao động sản xuất làm giàu chính đáng trong cán bộ, hội viên hội cựu chiến binh xã đã dần đi vào chiều sâu.

Phát huy sức mạnh tổng hợp đoàn kết giúp nhau giảm nghèo. Hiện nay, Hội Cựu chiến binh xã Ninh Quới đã vận động thành lập được 9 tổ hùn vốn với số tiền hơn 122 triệu đồng. Từ nguồn vốn này đã giúp cho nhiều gia đình hội viên hội cựu chiến binh tháo rở khó khăn ổn định cuộc sống vươn lên làm ăn khấm khá. Cụ thể, đến cuối năm 2013 Hội cựu chiến binh xã đã tạo điều kiện giúp đở được 6 gia đình hội viên cựu chiến binh thoát nghèo, đạt 200% kế hoạch đề ra. Qua đây, cho thấy Hội Cựu chiến binh phát huy tốt vai trò nồng cốt trong việc vận động hội viên cựu chiến binh đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình làm giàu chính đáng. Điển hình trong phong trào này Chi hội cựu chiến binh ấp Ngan Kè, Ninh Bình và ấp Ngọn.   

Phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng đã khơi dậy sự đoàn kết gắn bó tình đồng chí, đồng đội. Dù cá nhân hay tập thể, họ vẫn luôn phát huy phẩm chất người lính Bộ đội cụ Hồ, trăn trở làm sao để giúp đồng đội vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Phát huy những kết quả trên, thời gian tới các cấp Hội Cựu chiến binh xã Ninh Quới sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, gắn với phong trào “Xây dựng nông thôn mới”; phấn đấu đến năm 2015 - 100% gia đình hội viên thoát nghèo theo hướng bền vững.

Châu Pha


Số lượt người xem: 5349 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày