SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
8
5
2
3
3
Văn hóa - Xã hội Thứ Năm, 23/04/2015, 09:50

Tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 (Khóa XI) của Đảng

Ngày 20/4/2015, Huyện ủy Hồng Dân đã tổ chức 2 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (BCH TW) khóa XI, cho hơn 400 đảng viên thuộc các Đảng bộ, Chi bộ ban, ngành cấp huyện.

Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên đã được học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, BCH TW Đảng khóa XI như: Dự thảo báo cáo chính trị của BCH TW Đảng khóa XI trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2010 - 2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020); dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề về lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 – 2016) và một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng thời, Hội nghị còn xây dựng Đề án “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí”. Ngoài ra, Hội nghị Trung ương lần thứ 10 đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác như: Nghiên cứu, xem xét, tiếp tục giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; lấy phiếu tín nhiệm của Trung ương đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng; …

Theo đó, từng tổ chức cơ sở Đảng trong huyện sẽ xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết và kết luận một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với  từng Đảng bộ, Chi bộ và chủ động có những giải pháp nhằm vượt qua khó khăn, thách thức  để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các mục tiêu nhiệm vụ năm 2015 đã đề ra. Bên cạnh đó, tăng cường đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đảng viên, đặc biệt là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Minh Tuyền UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giao Huyện ủy đã nhấn mạnh: Những nội dung Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)  có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước, địa phương trong nhiệm kỳ trước mắt và cả những năm sau. Đây là cơ sở để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Vì vậy, các đại biểu cần dành thời gian, trí tuệ, nghiêm túc học tập, nghiên cứu, tiếp thu các nội dung để vận dụng vào chỉ đạo thực tế tại địa phương, đơn vị mình một cách tốt nhất./.

Tùng Lâm


Số lượt người xem: 7316 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày