SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
8
5
0
4
3
Văn hóa - Xã hội Thứ Tư, 23/01/2013, 13:50

Kế hoạch sắp xếp trật tự mua bán và phòng, chống cháy nổ năm 2013

Để chủ động sắp xếp trật tự mua bán và đảm bảo công tác phòng, chống cháy nổ trên địa bàn huyện trong những tháng mùa khô năm 2013, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, Ban chỉ đạo sắp xếp trật tự mua bán và phòng, chống cháy nổ xây dựng kế hoạch bố trí, sắp xếp trật tự các khu vực kinh doanh, khu vực chợ bảo đảm các yêu cầu về trật tự mua bán, vệ sinh phù hợp với các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy

 Nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng trong công tác phòng ngừa cháy nổ, tác hại và hậu quả nghiêm trọng trong khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Vận động toàn dân có ý thức phòng ngừa cháy nổ và tích cực thực hiện tốt các quy định về công tác phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

Từng bước trang bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị về phòng cháy và chữa cháy tại các chợ trên địa bàn huyện. Rà soát, điều chỉnh các hoạt động và công tác quản lý của các Ban quản lý chợ, các Tổ quản lý sắp xếp trật tự mua bán và phòng cháy và chữa cháy tại các điểm chợ. Trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy lấy phòng ngừa là chính, phải tích cực và chủ động phòng ngừa không để xảy ra.

Kiểm tra, rà soát việc sắp xếp trật tự mua bán tại các chợ (hệ thống điện, các lối đi nội bộ, bố trí quầy, sạp, trang bị phòng cháy và chữa cháy…) đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp chấn chỉnh đối với các chợ đã xuống cấp có nguy cơ cháy nổ cao. Kiểm tra hệ thống chiếu sáng, điện sinh hoạt, điện dùng cho chữa cháy phải theo tiêu chuẩn quy định.

Kiểm tra đường giao thông cho xe chữa cháy hoạt động, khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy giữa các gian hàng, quầy, sạp, cách sắp xếp và bố trí hàng hóa trong chợ. Kiểm tra việc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với phần kiến trúc xây dựng cơ bản và các tiểu thương kinh doanh trong chợ theo quy định tại Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ. Kiểm tra, sắp xếp trật tự mua bán và phòng, chống cháy nổ trong những tháng mùa khô, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán năm 2013.

Công an huyện chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ là hướng dẫn, kiểm tra hoạt động phòng cháy và chữa cháy của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình làm nhiệm vụ chữa cháy theo quy định. Kiểm tra hệ thống báo cháy tự động và hệ thống chữa cháy trong nhà, nguồn nước phục vụ cho công tác chữa cháy, phương tiện chữa cháy ban đầu.  Kiểm tra việc học và thực tập phương án chữa cháy; tập huấn công tác phòng cháy và chữa cháy theo định kỳ.

Kiểm tra hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy, giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy theo đúng quy định tại phụ lục 2 và phụ lục 3 của Nghị định số 35/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy. Kiểm tra việc quản lý hồ sơ phòng cháy và chữa cháy của cơ sở theo quy định tại mục I của Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an; Kiểm tra sự chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơ sở và Ban quản lý chợ trong công tác phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi phụ trách của mình theo quy định tại điều 5 của Luật phòng cháy và chữa cháy. Kiểm tra điều hòa không khí, thoát khói theo quy định.

Đài truyền thanh huyện tuyên truyền các Nghị định, Thông tư về công tác phòng cháy, chữa cháy; đồng thời cập nhật các thông tin tuyên truyền những mô hình phòng cháy, chữa cháy có hiệu quả. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những qyu định của Pháp luật,kiếm thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy đến các tổ chức, cá nhân nhát là đối với (các Ban quản lý chợ; các hộ tiểu thương…) nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, từ đó hạn chế thấp nhất xảy ra cháy nổ.

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp với các phòng, ban ngành chức năng có liên quan thực hiện các công việc nêu trên; đồng thời, phối hợp thực hiện một số công việc: Tiến hành kiểm tra việc thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo hoặc Tổ chỉ đạo cấp xã; Ban quản lý chợ hoặc Tổ quản lý chợ và Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở.

Kiểm tra toàn bộ hệ thống chợ để sắp xếp lại trật tự mua bán (theo phân cấp quản lý), giải tỏa các điểm mua bán trái phép, lấn chiếm hành lang, lối đi gây mất trật tự, không đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy. Kiểm tra việc đun nấu và thắp nhang thờ cúng trong chợ; công tác thường trực của lực lượng tại chỗ, kiểm tra cách sử dụng và bảo quản hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy trong nhà và cách bảo quản và sử dụng bình chữa cháy xách tay.

Xây dựng phương án dự phòng (vận động xã hội hóa theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm), vận động và cam kết sử dụng phương tiện tại chỗ (như máy bơm nước của dân, xô, dụng cụ cầm tay của các hộ tiểu thương mua bán tại chợ). Hiệp thương với Ban chỉ đạo quản lý chợ của huyện để thống nhất đề xuất Ủy ban nhân dân huyện xem xét, trang bị các máy bơm chữa cháy cho các chợ có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao và nhu cầu kinh phí nâng cấp sửa chữa đối với các chợ đã xuống cấp, không an toàn trong phòng cháy, chữa cháy.

Minh Thi


Số lượt người xem: 4404 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày