SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
4
5
4
2
Tin tức - Sự kiện Thứ Năm, 22/11/2018, 07:35

Hồng Dân họp triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện “Năm dân vận khéo” năm 2019 tại xã Lộc Ninh

Ngày 21/11 Ban Dân vận Huyện ủy Hồng Dân đã tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch thực hiện “Năm dân vận khéo” tại xã Lộc Ninh. Đây là địa phương được Ban Dân vận Huyện ủy chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức thực hiện “Năm Dân vận khéo” thời gian tiến hành thực hiện bắt đầu từ ngày 15/12/2018 và kết thúc vào ngày 15/10/2019.
Quang cảnh buổi làm việc                                             Ảnh: Hoàng Đặng

Theo kế hoạch “Năm dân vận khéo” tại xã Lộc Ninh, các ngành, các cấp của huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, chi đoàn, chi hội và các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, an sinh xã hội; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, góp phần giúp xã Lộc Ninh thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2019. 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Trương Sơn Tùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Hồng Dân yêu cầu: các ngành, các cấp của huyện cần xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với từng chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và xác định rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của năm dân vận khéo để thực hiện hiệu quả, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho địa phương và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; trong quá trình triển khai thực hiên các công trình, phần việc cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt đức tính “cần, kiệm, liêm, chính” trong tư tưởng Hồ Chí Minh; tích cực vận động cán bộ, đảng viên tiết kiệm 1.000 đồng mỗi ngày để góp phần tạo nguồn lực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương diễn ra năm dân vận khéo.

Hoàng Đặng


Số lượt người xem: 712 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày