SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
4
0
3
2
Kinh tế - Chính trị Thứ Năm, 26/03/2020, 17:00

Đảng bộ Cơ quan Đảng huyện Hồng Dân phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất xây dựng các tổ chức cơ sở đảng và đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Hiện, toàn Đảng bộ Cơ quan Đảng huyện Hồng Dân có tổng số 5 Chi bộ trực thuộc, với 40 đảng viên. Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, thống nhất, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cơ quan Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu theo tinh thần Nghị quyết đã đề ra.

 

Là cơ quan tập hợp những đảng viên trực tiếp làm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết và các văn bản của Đảng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, với tinh thần trách nhiệm cao, trong 5 năm qua, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã đoàn kết, thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Theo đó, các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020 đều đạt và vượt; Công tác triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản của Đảng các cấp được triển khai kịp thời, đầy đủ, đồng thời chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực và thực sự đi vào cuộc sống; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ được thực hiện chặt chẽ đúng quy trình; Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng.
Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được Đảng ủy triển khai sâu rộng, các tập thể và từng cán bộ, đảng viên tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện bằng những phần việc cụ thể theo chủ đề hàng năm. Thông qua việc học tập đã tạo sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng, nhận thức và nâng cao việc rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống của cán bộ, đảng viên, cũng như trong ứng xử, thể hiện trách nhiệm với công việc.
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng huyện Hồng Dân nhiệm kỳ 2020-2025

Với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng và Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cơ quan Đảng huyện Hồng Dân xác định sẽ tập trung thực hiện nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên và người lao động, nhằm thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác dân vận, công tác tư tưởng trong Đảng, đoàn thể nhằm tạo sự đoàn kết nhất trí về mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng và các giải pháp cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu theo kế hoạch trong nhiệm kỳ tới. Cụ thể là, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội đã đề ra 7 chỉ tiêu chủ yếu là: Hàng năm Đảng bộ được xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; hằng năm có 100% Chi bộ xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 20% Chi bộ xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; hằng năm có 100% đảng viên xếp loại chất lượng “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu hàng năm không có đảng viên vi phạm kỷ luật đảng; 100% đảng viên được tham gia học tập, quán triệt và nắm chắc nội dung và yêu cầu đặt ra trong Nghị quyết của Đảng; các đoàn thể chính trị-xã hội trong cơ quan Đảng đạt loại “vững mạnh” hằng năm; 100% cán bộ, đảng viên và người lao động đều đăng ký thực hiện công trình, phần việc học tập Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ./.

Hoàng Đặng

Số lượt người xem: 170 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày