SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
9
6
6
6
9
Tuổi trẻ Thứ Tư, 20/02/2019, 07:20

Huyện đoàn Hồng Dân phát động tháng thanh niên năm 2019

Hướng tới hoạt động tháng thanh niên tháng 3/2019 và các phong trào thi đua lập thành tích dâng quà chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019).

Theo đó, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên, tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị. Đoàn kết tập hợp thanh niên ở địa bàn dân cư, củng cố tổ chức và nâng cao vai trò, vị thế của Đoàn trong thanh thiếu niên và xã hội.

Các hoạt động Tháng Thanh niên 2019 được triển khai sâu rộng từ cơ sở, có tính sáng tạo, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Phấn đấu 100% Đoàn cơ sở xã, thị trấn tổ chức hoạt động khởi động Tháng Thanh niên năm 2019. 100% Đoàn cơ sở xã đảm nhận thực hiện ít nhất 01 công trình, 01 phần việc.
Tổ chức “Thứ 7 tình nguyện” và ngày “Chủ nhật xanh”. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam; tuyên truyền về Tháng Thanh niên.
Tổ chức các hoạt động tuổi trẻ chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất; phát triển các tổ hợp tác, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế; hỗ trợ vốn phát triển kinh tế, ứng phó với biến đổi khí hậu: Xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường.
Châu Pha

Số lượt người xem: 582 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày