SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
4
5
3
4
Tin tức - Sự kiện Thứ Ba, 10/03/2020, 09:55

HUYỆN HỒNG DÂN CHUÂN BỊ TỐT CÁC ĐIỀU KIỆN CHO ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 111 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Hồng Dân đã xây dựng Kế hoạch chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trong toàn huyện.

 

BCH Đảng bộ huyện Hồng Dân lần thứ XII - nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Thái Hiệp
 
Năm 2020 là năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2015 – 2020. Xác đinh các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020, Đảng bộ huyện Hồng Dân đã xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện các mặt công tác từ những tháng đầu năm 2020. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết của Chính phủ, của tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện “Về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững giai đoạn 2015 - 2020”. Tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ; phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10 đến 11%; thu nhập bình quân đầu người đạt 58,7 triệu đồng/năm; được Công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); chỉ đạo nâng cao chất lượng các xã đạt tiêu chí xây dựng NTM (XDNTM) nâng cao, tiến tới NTM kiểu mẫu.   
Huyện Hồng Dân, 100% các xã, thị trấn có đường ô tô về đến trung tâm. Ảnh: Thái Hiệp
 
Đến thời điểm này các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra đã đạt yêu cầu. Có những nhiệm vụ vượt so với yêu cầu đề ra. Điển hình như xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, XDNTM, công tác cán bộ…Trong đó cán bộ được đào tạo dạt chuẩn theo quy định. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Có thể nói, trong 2 nhiệm kỳ đại hội vừa qua, Đảng bộ Hồng Dân luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện xây dựng các xã đạt chuẩn NTM. Đến cuối năm 2019, thì 8/8 xã của huyện đã hoàn thành nhiệm vụ và đã được tỉnh công nhận. Và đến nay, huyện đã hoàn thành các thủ tục trình về trên để công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Trong thời điểm này, Đảng bộ huyện Hồng Dân đang tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trên cơ sở thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 111 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong năm 2019 vừa qua Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hồng Dân đã xây dựng Kế hoạch chỉ đạo chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn huyện. Đây dược xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện Hồng Dân đã và đang quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Thực hiện phương châm “kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển”, Đảng bộ huyện Hồng Dân rất chú trọng đến việc soạn thảo văn kiện và công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới 2020 - 2025. 
Yêu cầu đặt ra đối với đại hội đảng bộ các cấp lần này là cần phải phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tăc, siết chặt kỹ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu. Đại hội cần phải bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống tiêu cực, lãng phí. Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Đối với Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành đảng bộ, luôn chú trọng đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiệu quả.
Về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử thực hiện đúng Điều lệ, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, gắn với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Cần chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiển, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.
Từ khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện năm 2000 đến nay, Đảng bộ huyện Hồng Dân đã qua 4 kỳ đại hội. Tuy ở mỗi kỳ đại hội xác định nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội khác nhau, song công tác xây dựng Đảng vẫn luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt. Bởi lẽ, chỉ khi Đảng bộ trong sạch vững mạnh, mới lãnh đạo chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đại hội đề ra. Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII (2020 -2025) cũng sẽ chú trọng các mặt: chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý. Đại hội sẽ lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về trí tuệ và đạo đức, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.  
                                                                  Lâm Thái Hiệp

Số lượt người xem: 139 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Ninh hòa thực hiện công tác Dân vận trong xây dựng nông thôn mới
Kiểm tra việc thực hiện Quy định 47 của Ban chấp hành Trung ương Đảng
Cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới
Tuổi trẻ Hồng Dân chung sức xây dựng nông thôn mới
Tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 (Khóa XI) của Đảng
Hiệu quả từ các mô hình trong xây dựng Nông thôn mới của Phụ nữ
Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hồng Dân tổ chức Hội thi "Bé thông minh, sáng tạo" năm học 2011 - 2012
Hồng Dân với cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”
Phóng sự chân dung: Những tấm gương người khmer thoát nghèo ở xã Ninh Thạnh Lợi.
Phụ nữ Huyện Hồng Dân đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế
Cựu chiến binh xã Ninh Quới giúp nhau giảm nghèo
Triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015
Công tác vận động quần chúng ở Huyện Hồng Dân với những kết quả đáng ghi nhận
Nghiệm thu, vận hành máy sàng lọc lúa giống tại huyện Hồng Dân
Bạc Liêu: Khánh thành và thông xe cầu Ninh Quới huyện Hồng Dân
Huyện Hồng Dân: Dồn sức thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới
Huyện Hồng Dân: Đón nhận quân nhân xuất ngũ về địa phương
UBND Huyện Hồng Dân tổ chức kiểm tra 5 năm thực hiện hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”.
Kế hoạch sắp xếp trật tự mua bán và phòng, chống cháy nổ năm 2013
Huyện Hồng Dân tổ chức trao vốn và phương tiện hỗ trợ cho người nghèo tại xã Ninh Thạnh Lợi
Đảng bộ xã Ninh Quới học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách dân chủ
Hồng Dân hoàn thành kế hoạch khảo nghiệm lúa chịu độ mặn cao VL1 - VL2 (Lúa Sỏi)
Công ty TNHH MTV lương thực Vĩnh Lộc với phương châm “3 cùng”
Công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân
Hồng Dân: Nhiều công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Ban chấp hành Huyện đoàn Hồng Dân triển khai kế hoạch hành động tháng thanh niên
Bệnh viện đa khoa Huyện Hồng Dân tổ chức tổng kết khám và điều trị bệnh năm 2012
Công an Huyện Hồng Dân tổ chức lễ ra quân các doanh nghiệp đỡ đầu tổ chức quần chung bảo vệ ANTT
Ngành Giáo dục phát động thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11