SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
8
5
3
3
6
Tin tức - Sự kiện Thứ Tư, 18/03/2020, 05:10

PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, THI ĐUA CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG.

Trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Hồng Dân đã làm tốt công tác phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ các cấp đến các tầng lớp nhân dân trong huyện. Đồng thời đã tập hợp, tuyên truyền vận động, giáo dục các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích dâng quà chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

 

Kết quả, MTTQ các cấp trong huyện đã tăng cường tuyên truyền, vận động trong cán bộ và nhân dân tích cực thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Kế hoạch số 19 của Huyện uỷ về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”. Bên cạnh đó, trong năm 2019 và những tháng đầu năm 2020 này, MTTQ các cấp trong huyện tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị “Về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, gắn với quán triệt sâu sắc bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 10 về định hướng chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
Ngoài ra, còn phối hợp tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 01 và 02 của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc và tôn giáo” và Đề án “ Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”,  đến các tầng lớp nhân dân, cũng như tuyên truyền và triển khai các văn bản có liên quan đến chính sách tôn giáo, dân tộc…Qua đó, nhận thức của các tổ chức tôn giáo, dân tộc và các chức sắc, chức việc từng bước được nâng lên, góp phần nâng cao ý thức trong việc chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
Những công trình, phần việc nổi bật mà MTTQ từ huyện đến cơ sở trong huyện thực hiện tốt, đem lại hiệu quả thiết thực, được nhân rộng gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020, điển hình như: vận động xây dựng hơn 15 ngàn hố rác gia đình, các khu dân cư có cột cờ gia đình theo quy cách đạt hơn 90% hộ dân; vận động xã hội hóa xây dựng hơn 50 tuyến đèn đường nông thôn và xây dựng trên 30 tuyến đường kiểu mẫu “ Sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn giao thông”; 9/9 xã, thị trấn đạt chuẩn mô hình “ Vườn, nhà Xạnh - Sạch - Đẹp”.   Các phong trào, các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên triển khai ngày càng đi vào đời sống và gắn bó với nhân dân, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Đến nay, có 8/8 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Ngan Dừa duy trì danh hiệu thị trấn đạt chuẩn “Văn minh đô thị”. Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên cũng có nhiều phần việc thiết thực hướng về chào mừng Đại hội Đảng các cấp, như: Dân vận và Mặt trận với các mô hình “Dân vận khéo xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”; Đoàn thành niên với mô hình “Đồng hành cùng thanh niên lập thân - lập nghiệp, chung sức xây dựng huyện nông thôn mới”; Hội Nông dân với mô hình “Phát huy nguồn vốn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất - kinh doanh, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng”; Hội Phụ nữ với phong trào “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tương trợ giúp đỡ chị em có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bề vững, vươn lên khá giàu”.... 
Trao tặng nhà đại đoàn kết cho GĐCS khó khăn ở xã Ninh Thạnh Lợi. Ảnh: Tùng Lâm
 
Phát huy thành tích đạt được đã qua, một trong những công trình, phần việc thiết thực trong thời gian tới, mà MTTQ các cấp trong huyện đang tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đại đoàn kết, ra sức quyết tâm để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, lập thành tích dâng quà chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và cũng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, chung sức xây dựng nông thôn mới…Đồng thời, tập trung thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu quan trọng như:   Phấn đấu trong nhiệm kỳ duy trì và nâng cao chất lượng 100% khu dân cư văn hoá và thường xuyên bổ sung, hoàn chỉnh nội dung quy ước khu dân cư; hàng năm có 98% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá và xây dựng 85 – 90% khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới – Đô thị văn minh”, phấn đấu nâng cao chất lượng “Xã nông thôn mới”, hoàn thành xây dựng 1 - 2 xã đạt chuẩn “Nông thôn mới nâng cao” và nâng cao chất lượng “Thị trấn văn minh đô thị”, xây dựng huyện đạt chuẩn các tiêu chí và phấn đấu được trung ương công nhận “Huyện nông thôn mới” trong năm 2020; là những công trình, phần việc tiêu biểu dâng quà chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hồng Dân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 .
Tùng Lâm

Số lượt người xem: 167 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Ninh hòa thực hiện công tác Dân vận trong xây dựng nông thôn mới
Kiểm tra việc thực hiện Quy định 47 của Ban chấp hành Trung ương Đảng
Cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới
Tuổi trẻ Hồng Dân chung sức xây dựng nông thôn mới
Tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 (Khóa XI) của Đảng
Hiệu quả từ các mô hình trong xây dựng Nông thôn mới của Phụ nữ
Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hồng Dân tổ chức Hội thi "Bé thông minh, sáng tạo" năm học 2011 - 2012
Hồng Dân với cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”
Phóng sự chân dung: Những tấm gương người khmer thoát nghèo ở xã Ninh Thạnh Lợi.
Phụ nữ Huyện Hồng Dân đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế
Cựu chiến binh xã Ninh Quới giúp nhau giảm nghèo
Triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015
Công tác vận động quần chúng ở Huyện Hồng Dân với những kết quả đáng ghi nhận
Nghiệm thu, vận hành máy sàng lọc lúa giống tại huyện Hồng Dân
Bạc Liêu: Khánh thành và thông xe cầu Ninh Quới huyện Hồng Dân
Huyện Hồng Dân: Dồn sức thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới
UBND Huyện Hồng Dân tổ chức kiểm tra 5 năm thực hiện hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”.
Huyện Hồng Dân: Đón nhận quân nhân xuất ngũ về địa phương
Kế hoạch sắp xếp trật tự mua bán và phòng, chống cháy nổ năm 2013
Huyện Hồng Dân tổ chức trao vốn và phương tiện hỗ trợ cho người nghèo tại xã Ninh Thạnh Lợi
Đảng bộ xã Ninh Quới học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách dân chủ
Hồng Dân hoàn thành kế hoạch khảo nghiệm lúa chịu độ mặn cao VL1 - VL2 (Lúa Sỏi)
Công ty TNHH MTV lương thực Vĩnh Lộc với phương châm “3 cùng”
Công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân
Hồng Dân: Nhiều công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Bệnh viện đa khoa Huyện Hồng Dân tổ chức tổng kết khám và điều trị bệnh năm 2012
Ban chấp hành Huyện đoàn Hồng Dân triển khai kế hoạch hành động tháng thanh niên
Công an Huyện Hồng Dân tổ chức lễ ra quân các doanh nghiệp đỡ đầu tổ chức quần chung bảo vệ ANTT
Ngành Giáo dục phát động thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11