SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
9
7
1
4
0
Văn hóa - Xã hội Thứ Sáu, 10/08/2018, 08:10

Huyện Hồng Dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo hiểm y yế, bảo hiểm xã hội

Trong 5 năm qua, các ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn ở huyện Hồng Dân đã tích cực thực hiện công tác tuyên truyền Nghị quyết 21/NQ-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 - 2020.

 

Một trong những kết quả đáng ghi nhận là nhận thức của các cấp ủy Đảng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Điều đó được cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.
Nghị quyết 21/NQ-TW của Bộ Chính trị nêu rỏ: “Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần xác định rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách, chế độ BHXH, BHYT. Tăng cường lãnh đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHXH, BHYT. Phát hiện và biểu dương kịp thời các địa phương, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện tốt; đồng thời phê phán, xử lý nghiêm vi phạm. Chính quyền, cơ quan BHXH và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh cần chú ý làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT.”
Trên cơ sở đó Huyện ủy, UBND huyện Hồng Dân đã chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị, các cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương, đặc biệt là công tác giảm nghèo.
Theo đó, BHXH của huyện đã phối hợp với các ngành và các tổ chức đoàn thể phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tự nguyện cũng mang lại nhiều kết quả đáng phấn khởi, nhất là các đối tượng là hội viên Hội LHPN, Hội Nông dân, đoàn viên - thanh niên… sự phối hợp này đã hình thành những mô hình tham gia BHYT và tạo sức lan tỏa lớn.
Điển hình là Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã vào cuộc và đóng vai trò nồng cốt trong công tác vận động. Đã thành lập Tổ vận động các thành viên trong gia đình tham gia BHYT tự nguyện; vận động hội viên, mạnh thường quân tặng thẻ BHYT cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn (mục tiêu đề ra là có hơn 90% hội viên, tham gia BHYT); thông qua đóng góp tại các tổ hùn vốn tiết kiệm để có tiền mua BHYT cho các thành viên trong gia đình. Các mô hình này đang được nhân rộng trên địa bàn huyện.
Bên cạnh đó BHXH huyện còn kết hợp với Đài Truyền thanh huyện tuyên truyền luật BHYT, BHXH và các chủ trương, chính sách, các văn bản từ Trung ương đến địa phương có liên quan đến BHYT, BHXH trên sóng phát thanh của Đài nhằm giúp cho người tham gia bảo hiểm nắm rỏ quyền lợi của mình trong việc tham gia đóng bảo hiểm, để họ an tâm và tự nguyện tham gia.
Ông Trần Thanh Hùng, Gíam đốc Bảo hiểm Xã hội huyện Hồng Dân cho biết: “Tính đến thời điểm này trên địa bàn huyện Hồng Dân đã có gần 90.000 người tham gia đóng BHYT, đạt gần 82% so với dân số của huyện. Trong đó hộ gia đình hơn 11.600 thẻ, học sinh hơn 5.900 thẻ, trẻ em gần 9.400 thẻ, đối tượng thuộc diện khó khăn gần 47.900 thẻ, hộ nghèo và cận nghèo gần 4.700 thẻ và đối tượng gia đình chính sách hơn 7.300 thẻ”.
Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết 21/NQ-TW của Bộ Chính trị cũng còn tồn tại một số hạn chế. Đó là, một số cấp ủy Đảng, địa phương chưa thật sự quan tâm đến công tác này; công tác vận động, tuyên truyền chưa thường xuyên; nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình chưa nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia BHXH, BHYT…
Để khắc phục những hạn chế trên, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách có liên quan đến công tác BHXH, BHYT; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và xã hội về vai trò, tầm quan trọng của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội.
Đồng thời, chỉ đạo ngành Giáo dục huyện tuyên truyền, vận động học sinh - tham gia BHYT hàng năm; củng cố và phát triển mạng lưới y tế học đường để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh ngay tại trường học.
Chỉ đạo ngành chuyên môn bảo đảm kinh phí đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho các đối tượng được ngân sách hỗ trợ theo quy định. Thường xuyên chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy và cán bộ BHXH các cấp; tạo điều kiện thuận lợi để BHXH huyện hoạt động có hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác BHXH, BHYT có năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín đưa vào quy hoạch.
Phòng Lao động, Thương binh – Xã hội tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát, cập nhật, thống kê đối tượng chính sách thuộc ngành quản lý, đảm bảo lập danh sách tham gia BHYT cho các đối tượng kịp thời, tránh trùng lắp.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về lao động của các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động đóng trên địa bàn huyện, đảm bảo người lao động đang làm việc được tham gia BHXH, BHYT, BHTN (bảo hiểm thất nghiệp) theo luật định.
Kịp thời tổng hợp và chuyển danh sách cho BHXH huyện theo dõi việc tham gia của các doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT.
Ngành Y tế huyện tăng cường quan tâm chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh rà soát, kịp thời bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh; nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT, bảo đảm quyền lợi và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người tham gia BHYT; có biện pháp thường xuyên nâng cao y đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Y. Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh phối hợp với cơ quan BHXH huyện kịp thời giải quyết những khó khăn trong thanh toán khám chữa bệnh; quỹ khám chữa bệnh.
Phát huy vai trò của Liên đoàn Lao động huyện và các đoàn thể trong việc bảo vệ quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ tham gia BHXH, BHYT và BHTN của người lao động. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị và Luật BHXH, BHYT, các chế độ, chính sách liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN trong đoàn viên, hội viên; vận động đoàn viên, hội viên và thân nhân tham gia BHYT hộ gia đình.
Lâm Thái Hiệp

Số lượt người xem: 735 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Ninh hòa thực hiện công tác Dân vận trong xây dựng nông thôn mới
Kiểm tra việc thực hiện Quy định 47 của Ban chấp hành Trung ương Đảng
Cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới
Tuổi trẻ Hồng Dân chung sức xây dựng nông thôn mới
Tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 (Khóa XI) của Đảng
Hiệu quả từ các mô hình trong xây dựng Nông thôn mới của Phụ nữ
Phòng Giáo dục - Đào tạo Huyện Hồng Dân tổ chức Hội thi "Bé thông minh, sáng tạo" năm học 2011 - 2012
Hồng Dân với cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”
Phóng sự chân dung: Những tấm gương người khmer thoát nghèo ở xã Ninh Thạnh Lợi.
Phụ nữ Huyện Hồng Dân đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế
Cựu chiến binh xã Ninh Quới giúp nhau giảm nghèo
Triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015
Công tác vận động quần chúng ở Huyện Hồng Dân với những kết quả đáng ghi nhận
Nghiệm thu, vận hành máy sàng lọc lúa giống tại huyện Hồng Dân
Bạc Liêu: Khánh thành và thông xe cầu Ninh Quới huyện Hồng Dân
Huyện Hồng Dân: Dồn sức thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới
UBND Huyện Hồng Dân tổ chức kiểm tra 5 năm thực hiện hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”.
Huyện Hồng Dân: Đón nhận quân nhân xuất ngũ về địa phương
Kế hoạch sắp xếp trật tự mua bán và phòng, chống cháy nổ năm 2013
Huyện Hồng Dân tổ chức trao vốn và phương tiện hỗ trợ cho người nghèo tại xã Ninh Thạnh Lợi
Đảng bộ xã Ninh Quới học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách dân chủ
Hồng Dân hoàn thành kế hoạch khảo nghiệm lúa chịu độ mặn cao VL1 - VL2 (Lúa Sỏi)
Công ty TNHH MTV lương thực Vĩnh Lộc với phương châm “3 cùng”
Công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân
Hồng Dân: Nhiều công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Bệnh viện đa khoa Huyện Hồng Dân tổ chức tổng kết khám và điều trị bệnh năm 2012
Ban chấp hành Huyện đoàn Hồng Dân triển khai kế hoạch hành động tháng thanh niên
Công an Huyện Hồng Dân tổ chức lễ ra quân các doanh nghiệp đỡ đầu tổ chức quần chung bảo vệ ANTT
Ngành Giáo dục phát động thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11