SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
7
3
2
6
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH Thứ Bảy, 28/03/2020, 16:01
Công văn số: 406/UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020  (29/02)
Công văn về việc tăng cường quản lý đối tượng phòng, chống dịch Covid-19
Hồng Dân công bố dịch bệnh động vật trên cân  (10/09)
Ngày 10/9/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 1928/QĐ-UBND về việc công bố dịch bệnh động vật trên cạn Toàn văn Quyết định tại đây
Hồng Dân công bố dịch bệnh động vật trên cạn  (19/08)
Ngày 19/8/2019, UBND huyện Hồng Dân ban hành Quyết định số 1421/QĐ-UBND về việc công bố dịch bệnh động vật trên cạn. Toàn văn Quyết định./.
Công văn số 940/UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện  (02/05)
Công văn về việc công bố xã Lộc Ninh, Vĩnh Lộc A, Ninh Quới và Ninh Thạnh Lợi đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Thông báo số 64/TB-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2019  (23/04)
Thông báo về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 Huyện Hồng Dân
Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Hồng Dân  (20/02)
Quyết định về việc công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
Công văn số 2426/UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện  (15/11)
công văn về việc công bố xã Ninh Hòa đủ điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
Công văn số 2423/UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện  (15/11)
Công văn về việc công bố xã Vĩnh Lộc đủ điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
Thông báo số 229/TB-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2018  (19/10)
Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 của Huyện Hồng Faab, tỉnh Bạc Liêu
Báo cáo số 622/BC-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2018  (20/09)
Báo cáo Tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng chính sách giai đoạn 2021 - 2025

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày