SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
0
7
3
1
0
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH Thứ Hai, 25/05/2020, 11:46
Thông báo số 47 ngày 20 tháng 5 năm 2020  (22/05)
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện năm 2020...
Thông báo số 46 ngày 20 tháng 5 năm 2020 của UBND huyện  (22/05)
Thông báo thí sinh trúng tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển dụng viên chức...
Kế hoạch UBND huyện ngày 19 tháng 5 năm 2020  (22/05)
Kế hoạch của UBND huyện triển khai thi hành Luật xuất cảnh, nhập cảnh...
Kế hoạch số 02 ngày 18 tháng 5 năm 2020  (20/05)
Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 12 ( kỳ họp thường lệ giữa năm 2020) Hội đồng nhân dân huyện khóa XI.
Kế hoạch số 53 ngày 15 tháng 4 năm 2020  (20/04)
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
Công văn số: 406/UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020  (29/02)
Công văn về việc tăng cường quản lý đối tượng phòng, chống dịch Covid-19
Hồng Dân công bố dịch bệnh động vật trên cân  (10/09)
Ngày 10/9/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 1928/QĐ-UBND về việc công bố dịch bệnh động vật trên cạn Toàn văn Quyết định tại đây
Hồng Dân công bố dịch bệnh động vật trên cạn  (19/08)
Ngày 19/8/2019, UBND huyện Hồng Dân ban hành Quyết định số 1421/QĐ-UBND về việc công bố dịch bệnh động vật trên cạn. Toàn văn Quyết định./.
Công văn số 940/UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện  (02/05)
Công văn về việc công bố xã Lộc Ninh, Vĩnh Lộc A, Ninh Quới và Ninh Thạnh Lợi đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Thông báo số 64/TB-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2019  (23/04)
Thông báo về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 Huyện Hồng Dân

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày