SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
8
4
9
3
4
Báo cáo Thứ Tư, 05/08/2020, 19:35
Báo cáo số 622/BC-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2018  (20/09)
Báo cáo Tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng chính sách giai đoạn 2021 - 2025
Báo cáo số 239/BC-UBND ngày 18/8/2017  (22/08)
Công tác tuần từ ngày 14/8/2017 đến ngày 18/8/2017
Báo cáo số 239/BC-UBND ngày 11/8/2017  (11/08)
Công tác tuần từ ngày 07/8/2017 đến ngày 11/8/2017
Báo cáo số 235/BC-UBND ngày 04/8/2017  (08/08)
Công tác tuần từ ngày 31/7/2017 đến ngày 04/8/2017
Báo cáo số 229/BC-BCĐ ngày 02/8/2017  (04/08)
Kết quả thực hiệphong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo số 228/BC-BCĐ ngày 02/8/2017  (04/08)
Kết quả thực hiện khảo sát tình hình triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017
Báo cáo số 197/BC-UBND ngày 14/7/2017  (31/07)
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
Báo cáo số 219/BC-UBND ngày 25/7/2017  (31/07)
Về tình hình dân di cư tự do và công tác bố trí ổn định dân cư trên địa bàn huyện
Báo cáo số 226/BC-UBND ngày 28/7/2017  (31/07)
Công tác tuần từ ngày 24/7/2017 đến ngày 28/7/2017
Báo cáo số 199/BC-UBND ngày 14/7/2017  (18/07)
Đề xuất thực hiện nội dung “tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày