SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
7
7
9
9
0
Công văn Thứ Năm, 21/03/2019, 17:29
Công văn số 2426/UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện  (15/11)
công văn về việc công bố xã Ninh Hòa đủ điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
Công văn số 2423/UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện  (15/11)
Công văn về việc công bố xã Vĩnh Lộc đủ điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
Công văn số 1491/UBND ngày 09 tháng 7 năm 2018  (13/07)
Về việc công bố xã Ninh Thạnh Lợi A đủ điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
Công văn 1267/UBND ngày 16/11/2017  (16/11)
V/v thực hiện một số nhiệm vụ kiểm soát tủ tuch hành chính
Công văn số 1263/UBND ngày 16/11/2017  (16/11)
V/v đề xuất danh mục, nội dung rà soát quy định, TTHC năm 2018
Công văn số 825/UBND ngày 15/8/2017  (16/08)
V/v chấn chỉnh việc thực hiện treo cờ Tổ quốc và chỉnh trang hệ thống tuyên truyền trực quan
Công văn số 659/BCĐ ngày 12/7/2017  (14/07)
Về việc giúp đỡ hộ nghèo năm 2017
Công văn số 448/UBND ngày 16/5/2017  (22/05)
Về việc nhắc nhở đăng ký thi đua năm 2017 và những năm tiếp theo
Công văn số 444/UBND ngày 12/5/2017  (22/05)
V/v thống kê tình hình phụ nữ Việt Nam lấy chồng Trung Quốc
Công văn số 432/UBND ngày 11/5/2017  (22/05)
V/v chăm lo gia đình chính sách và giúp đỡ hộ nghèo năm 2017

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày