SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
0
4
6
8
1
Công văn Thứ Hai, 21/10/2019, 02:32
Công văn số 940/UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện  (02/05)
Công văn về việc công bố xã Lộc Ninh, Vĩnh Lộc A, Ninh Quới và Ninh Thạnh Lợi đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Công văn số 2426/UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện  (15/11)
công văn về việc công bố xã Ninh Hòa đủ điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
Công văn số 2423/UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện  (15/11)
Công văn về việc công bố xã Vĩnh Lộc đủ điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
Công văn số 1491/UBND ngày 09 tháng 7 năm 2018  (13/07)
Về việc công bố xã Ninh Thạnh Lợi A đủ điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
Công văn 1267/UBND ngày 16/11/2017  (16/11)
V/v thực hiện một số nhiệm vụ kiểm soát tủ tuch hành chính
Công văn số 1263/UBND ngày 16/11/2017  (16/11)
V/v đề xuất danh mục, nội dung rà soát quy định, TTHC năm 2018
Công văn số 825/UBND ngày 15/8/2017  (16/08)
V/v chấn chỉnh việc thực hiện treo cờ Tổ quốc và chỉnh trang hệ thống tuyên truyền trực quan
Công văn số 659/BCĐ ngày 12/7/2017  (14/07)
Về việc giúp đỡ hộ nghèo năm 2017
Công văn số 448/UBND ngày 16/5/2017  (22/05)
Về việc nhắc nhở đăng ký thi đua năm 2017 và những năm tiếp theo
Công văn số 444/UBND ngày 12/5/2017  (22/05)
V/v thống kê tình hình phụ nữ Việt Nam lấy chồng Trung Quốc

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày