SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
8
5
2
2
9
Thông báo Thứ Tư, 05/08/2020, 20:51
Thông báo số 61 của UBND huyện Hồng Dân  (16/06)
Thông báo kết quả điểm xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện năm 2020
Thông báo số 35 ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Ban tổ chức cuộc thi sáng tác lời mới 20 bản tổ ĐCTT tỉnh Bạc Liêu  (11/06)
Thông báo Tổ chức Cuộc thi sáng tác lời mới 20 bản tổ Đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Bạc Liêu
Thông báo số 52 ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập làm việc tại Ban quản lý dự án ĐTXD huyện năm 2020  (28/05)
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức xét tuyển (vòng 2), kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập làm việc tại Ban quả lý dự án....
Thông báo số 47 ngày 20 tháng 5 năm 2020  (22/05)
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện năm 2020...
Thông báo số 46 ngày 20 tháng 5 năm 2020 của UBND huyện  (22/05)
Thông báo thí sinh trúng tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển dụng viên chức...
Hồng Dân công bố dịch bệnh động vật trên cân  (10/09)
Ngày 10/9/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 1928/QĐ-UBND về việc công bố dịch bệnh động vật trên cạn Toàn văn Quyết định tại đây
Hồng Dân công bố dịch bệnh động vật trên cạn  (19/08)
Ngày 19/8/2019, UBND huyện Hồng Dân ban hành Quyết định số 1421/QĐ-UBND về việc công bố dịch bệnh động vật trên cạn. Toàn văn Quyết định./.
Thông báo số 64/TB-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2019  (23/04)
Thông báo về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 Huyện Hồng Dân
Thông báo số 229/TB-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2018  (19/10)
Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 của Huyện Hồng Faab, tỉnh Bạc Liêu
Thông báo số 208/TB-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2018  (16/08)
Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hồng Dân

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày