Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Đào tạo nghề theo hướng nông thôn mới ở Huyện Hồng Dân

Xây dựng nông thôn mới
Thứ hai, 09/11/2015, 22:35
Màu chữ Cỡ chữ
Đào tạo nghề theo hướng nông thôn mới ở Huyện Hồng Dân

Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thúc đẩy đưa công nghiệp vào nông thôn, giải quyết việc làm và chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động nông thôn là một trong những nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Thực hiện chủ trương trên, thời gian qua huyện Hồng Dân đã có sự tập trung cao cho công tác dạy nghề để góp phần tích cực vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện và đã đạt kết quả khả quan. ​​​​​​​

Qua 5 năm (từ năm 2010) đến nay việc triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) ở Huyện Hồng Dân đã đạt hiệu quả đáng kể, đã thu hút khá đông thành phần lao động chưa có việc làm ổn định hoặc chỉ phụ thuộc vào đồng ruộng tham gia các khóa học để đa dạng hóa ngành nghề, tăng thu nhập cho người dân. Triển khai thực hiện Đề án 1956 từ năm 2010, qua 5 năm, Huyện Hồng Dân đã đưa vào sử dụng đào tạo 23/52 nghề trong bảng danh mục nghề đã được UBND tỉnh phê duyệt, trong đó nghề nông nghiệp là 14 và nghề phi nông nghiệp là 9. Theo thống kê của Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề huyện cho biết, hằng năm huyện có hơn 2.600 LĐNT được học nghề, trong đó tỷ lệ người có việc làm sau học nghề đạt trên 70%. Kết quả trên đã góp phần đáng kể để huyện thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo hằng năm của huyện, mỗi năm giảm hộ nghèo 3%.

Hoạt động dạy nghề cho LĐNT được thực hiện với nhiều hình thức, như dạy tập trung ở Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề của huyện và dạy nghề trực tiếp tại cơ sở. Trong vòng 5 năm qua, số lượng LĐNT tham gia học nghề vượt chỉ tiêu đề ra, xu thế lao động ở nông thôn học nghề phi nông nghiệp ngày càng tăng. Tỷ lệ lao động học nghề gắn với việc làm tại chổ đạt tỷ lệ khá cao, sau đào tạo đã có một số nghề đem lại hiệu quả rõ rệt. Có thể điển hình như, mô hình trồng rau an toàn, chăn nuôi thú y; nuôi cá nước ngọt; nhân giống lúa; đan thảm lụt bình; may dân dụng; … Qua đó đã góp phần tăng năng suất và hiệu quả sản xuất cho người dân.

Mặc khác, người dân ở nông thôn đã tận dụng được thời gian nông nhàn để tổ chức sản xuất, tạo ra ngày càng nhiều các loại sản phẩm hàng hóa đa dạng và phong phú, góp phần giảm nghèo, tăng thu nhập cho hộ gia đình và có nhiều hộ đã thoát nghèo. Qua đây nhằm góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM của huyện.

Có thể nói trong quá trình thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg, trong 5 năm qua các ngành chức năng và các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện Đề án sâu sát, cụ th. Nhiều mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động đã được hình thành. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Đề án đã đạt được kết quả tích cực. Hầu hết cấp ủy đảng và chính quyền đã nhận thức được tầm quan trọng việc dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, chuyển dịch cơ cấu kinh tế hướng tới mục tiêu phát triển bền vững khu vực nông thôn.

Tuy nhiên qua thực tiễn quá trình triển khai thực hiện Đề án cho thấy việc dạy nghề cho lao động nông thôn còn gặp một số khó khăn, bất cập từ chính sách đến tổ chức thực hiện ở cơ sở, đó là: Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trong thời gian qua, trong chỉ đạo chưa thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách về Đề án xây dựng nông thôn mới, chưa xây dựng được quy hoạch vùng sản xuất theo quy mô cấp xã như mục tiêu của Đề án đặt ra; Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề của huyện còn thiếu giáo viên (chủ yếu là giáo viên thỉnh giảng), giáo trình giảng dạy đôi lúc chưa được quản lý và phân bổ khoa học, thời gian dạy nghề có lúc chưa sát với tình hình thực tế ở cơ sở; số lao động sau học nghề có việc làm ổn định không cao, việc xây dựng chính sách và tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn chưa gắn kết được với doanh nghiệp theo nguyên tắc dạy nghề theo nhu cầu thị trường hay dạy nghề theo địa chỉ, theo đơn đặt hàng của người sử dụng lao động.

Trong thời gian tới mục tiêu dạy nghề cho lao động nông thôn của huyện là bảo đảm nâng cao kỹ năng để người nông dân sản xuất có hiệu quả, tăng thu nhập, có cơ hội tìm được số việc làm ổn định khoảng 70%. Từng bước tổ chức lại sản xuất tiến tới sản xuất hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn theo định hướng nông thôn mới, phải xác định quyết tâm cao cùng với thái độ trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để thực hiện một cách có hiệu quả; đồng thời rà soát để bổ sung Đề án, Chương trình của tỉnh, của huyện và xã cho phù hợp. Bên cạnh đó việc dạy nghề cho lao động nông thôn phải xác định mục tiêu để nông dân làm kinh tế, tìm cơ hội có việc làm, tăng thu nhập và thoát nghèo, tránh việc tổ chức học nghề chỉ mang tính phong trào, hình thức gây lãng phí. Hằng năm cần tổng kết và biểu dương các điển hình tiên tiến trong tổ chức thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn và các mô hình điển hình tốt; đồng thời nêu lên những hạn chế yếu kém để rút kinh nghiệm, sửa chữa khắc phục.

Có thể nói dạy nghề cho lao động nông thôn là một chủ trương lớn, thời gian triển khai mới qua hơn 5 năm, vì vậy những hạn chế và sai lệch là khó tránh khỏi. Với phương châm vừa làm vừa điều chỉnh theo nguyên tắc: lấy hiệu quả, kết quả làm thước đo đánh giá, phân định trách nhiệm ngành, cấp, tổ chức cá nhân rõ ràng, chắc rằng Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới sẽ hứa hẹn nhiều kết quả khả quan hơn nhằm đưa Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp - nông thôn - nông dân nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống xã hội trên địa bàn Huyện Hồng Dân trong những năm tiếp theo.

Trần Tiến

Số lượt xem: 44

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.875.651 -  Email BBT:
minhtoandtt@gmail.com