Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Đảng bộ xã Ninh Quới học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách dân chủ

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chủ nhật, 29/09/2013, 17:05
Màu chữ Cỡ chữ
Đảng bộ xã Ninh Quới học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách dân chủ

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và theo chỉ đạo của huyện. Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Ninh Qưới đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2013” trong cán bộ, đảng viên ở các Chi bộ trực thuộc. Trên cơ sở nội dung sinh hoạt, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã triển khai cho cán bộ, đảng viên, xây dựng và đăng ký chương trình học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực. ​​​​​​​

Tại các cuộc sinh hoạt, cán bộ, đảng viên được quán triệt nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách dân chủ. Theo đó, tư tưởng, đạo đức, tác phong, phong cách là một chỉnh thể, tạo nên nhân cách mẫu mực Hồ Chí Minh, là các mặt có liên quan chặt chẽ với nhau. Tư tưởng chi phối đạo đức, tác phong, phong cách; tác phong, phong cách là sự thể hiện, cụ thể hóa tư tưởng, đạo đức. Sinh thời, Bác Hồ là tấm gương thể hiện sinh động và luôn giáo dục cán bộ, đảng viên những nội dung đó. Do vậy, cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tác phong, phong cách Bác Hồ cùng với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác. Nói đến phong cách Hồ Chí Minh là nói đến những đặc trưng giá trị, mang đậm dấu ấn Hồ Chí Minh, gắn liền với nhân cách siêu việt, trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là một vĩ nhân, một nhà văn hóa kiệt xuất. Đó là một phong cách vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mạng, vừa cao cả, vừa thiết thực.

Gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tiếp tục tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, cùng với chuyên đề năm 2013, cùng với toàn Đảng, cán bộ, đảng viên xã Ninh Qưới học tập và làm theo tấm gương của Bác theo chuyên đề “Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, trong đó trước hết là học tập và làm theo phong cách dân chủ của Người.

Học tập và làm theo phong cách dân chủ Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức của xã, dù đảm nhiệm công việc nào cũng phải gần dân, học dân, có trách nhiệm với dân và thấy trách nhiệm của mình trước nhân dân. Phong cách dân chủ không chỉ là phong cách cần thiết của cán bộ, đảng viên, công chức trong quan hệ với dân, mà còn cần thiết trong quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, lãnh đạo với cán bộ, đảng viên, công chức. Đối với người lãnh đạo, hiểu dân và hiểu cấp dưới đều có tầm quan trọng đặc biệt. Hiểu dân là để hiểu cấp dưới được chính xác hơn, hiểu cấp dưới là để hiểu dân được đầy đủ hơn. Càng hiểu dân và càng hiểu cấp dưới, người lãnh đạo càng hiểu chính mình và càng rút ra được những điều bổ ích để bổ sung những khiếm khuyết của bản thân. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên,  phải luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ cương của xã hội, nội quy quy chế của đơn vị. Mọi biểu hiện dân chủ hình thức, hay ngược lại, dân chủ quá trớn, lợi dụng dân chủ để “kéo bè, kéo cánh”, để làm rối loạn kỷ cương, chuyên quyền, độc đoán, đứng trên tập thể, đứng trên pháp luật, cần phải bị lên án và loại bỏ.

Tại các cuộc sinh hoạt, hầu hết cán bộ, đảng viên ở các chi bộ đã tham gia nhiều ý kiến thảo luận và đều đã có cùng một tiếng nói chung là: mỗi cán bộ ,đảng viên,  coi việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, công tác dân vận chính quyền, tự liên hệ bản thân trong việc thực hiện cam kết của tập thể và cá nhân theo Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ hàng đầu trong học tập và làm theo phong cách dân chủ của Bác.

Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên, phải đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, trong đó đặc biệt chú ý mối quan hệ với nhân dân ở địa phương, nơi công tác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, quy định về những điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Cán bộ phải gương mẫu, có tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân. Muốn được dân yêu, muốn được lòng dân, trước hết phải yêu dân, kính dân, gần dân để hiểu dân. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với cán bộ, đảng viên, trong giai đoạn hiện nay. Làm cho dân kính, dân yêu, dân tin, dân phục là vấn đề thuộc về lòng người. Nếu cứ ỷ vào quyền lực chỉ có thể làm cho người ta sợ, ngại, xa lánh và khinh ghét chứ không thể giành được sự tin yêu, kính phục của ngươi khác.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Long, Bí thư Đảng ủy xã Ninh Qưới cho biết, “Phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua xã đang tiếp tục nhân rộng các nhân tố điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, trong đó chú trọng việc làm theo. Qua đó để cuộc vận động thật sự mang ý nghĩa thiết thực và đi vào chiều sâu”.

Học tập Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, không ngừng rèn luyện để hoàn thiện về phẩm chất đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc. Đồng thời qua việc học tập, rèn luyện và sinh hoạt chuyên đề của năm 2013 nói chung và phong cách dân chủ nói riêng sẽ giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, trong từng đơn vị khắc phục khuyết điểm, phát huy ưu điểm để không ngừng tiến bộ./.

Trần Tiến

Số lượt xem: 324

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.876.651 -  Email BBT: