Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Giới thiệu tóm tắt Tiểu sử các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Kinh tế - Chính trị
Thứ hai, 17/05/2021, 16:07
Màu chữ Cỡ chữ
Giới thiệu tóm tắt Tiểu sử các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Sau đây là tóm tắt Tiểu sử của từng ứng cử viên:

1. Bùi Thị Mận

Tải nội dung tại đây

2. Cao ngọc Ngoan

Tải nội dung tại đây

3. Đặng Thành Thương

Tải nội dung tại đây

4. Danh On

Tải nội dung tại đây

5. Danh Sơn

Tải nội dung tại đây

6. Đào Thị Ngà

Tải nội dung tại đây

7. Đoàn Anh Vũ

Tải nội dung tại đây

8. Hồ Mít

Tải nội dung tại đây

9. Hồ Quốc Hải

Tải nội dung tại đây

10. Huỳnh Văn Phong

Tải nội dung tại đây

11. Lê Hoài Mến

Tải nội dung tại đây

12. Lê Hoàng Phi

Tải nội dung tại đây

13. Lê Thanh Sơn

Tải nội dung tại đây

14. Lê Thị Tuyết Trinh

Tải nội dung tại đây

15. Lương Trung Kiên

Tải nội dung tại đây

16. Lưu Thị Thúy Nhi

Tải nội dung tại đây

17. Ngô Bá Lĩnh

Tải nội dung tại đây

18. Ngô Vũ Thăng

Tải nội dung tại đây

19. Nguyễn Hoàng Kiến

Tải nội dung tại đây

20. Nguyễn Hồng Thái

Tải nội dung tại đây

21. Nguyễn Nhân Đức

Tải nội dung tại đây

22. Nguyễn Tấn Dững

Tải nội dung tại đây

23. Nguyễn Thành Long

Tải nội dung tại đây

24. Nguyễn Thanh Nhanh

Tải nội dung tại đây

25. Nguyễn Thị Hiểu

Tải nội dung tại đây

26. Nguyễn Thị Hồng Chăm

Tải nội dung tại đây

27. Nguyễn Thị Ngọc Thường

Tải nội dung tại đây

28. Nguyễn Thị Thúy Duy

Tải nội dung tại đây

29. Nguyễn Trung Hiếu

Tải nội dung tại đây

30. Nguyễn Văn Chiến

Tải nội dung tại đây

31. Nguyễn Văn Chính

Tải nội dung tại đây

32. Nguyễn Văn Thới

Tải nội dung tại đây

33. Phan Rô Be

Tải nội dung tại đây

34. Phan Thanh Sung

Tải nội dung tại đây

35. Phan Thanh Vũ

Tải nội dung tại đây

36. Phan Thị Cẩm Tú

Tải nội dung tại đây

37. Thái Văn Đô

Tải nội dung tại đây

38. Trần Thành Hon

Tải nội dung tại đây

39. Trần Thanh Nhanh

Tải nội dung tại đây

40. Trần Thanh Phong

Tải nội dung tại đây

41. Trần Thị Mỹ Xuyên

Tải nội dung tại đây

42. Trần Thị Tú Quyên

Tải nội dung tại đây

43. Trần Thúy Hạnh

Tải nội dung tại đây

44. Trần Văn Sót

Tải nội dung tại đây

45. Trịnh Hồng Nhiên

Tải nội dung tại đây

46. Trịnh Thị Thanh

Tải nội dung tại đây

47. Trương Hồng Mai

Tải nội dung tại đây

48. Trương Quốc Hận

Tải nội dung tại đây

49. Trương Sơn Tùng

Tải nội dung tại đây

50. Trương Thị Hồng Ghi

Tải nội dung tại đây

51. Viên Quang Tỷ

Tải nội dung tại đây

52. Võ Ngọc Hiền

Tải nội dung tại đây

53. Võ Thị Hồng Cẩm

Tải nội dung tại đây

54. Võ Thị Hồng Xuyên

Tải nội dung tại đây

55. Võ Thị Ngọc Dung

Tải nội dung tại đây

Số lượt xem: 3846

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.876.651 -  Email BBT: