Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hồng Dân phối hợp triển khai các luật có hiệu lực tháng 7 năm 2020.

Văn hóa - Xã hội
Thứ sáu, 11/09/2020, 08:51
Màu chữ Cỡ chữ
Hồng Dân phối hợp triển khai các luật có hiệu lực tháng 7 năm 2020.

Sáng ngày 10/09, Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu phối hợp với UBND huyện Hồng Dân đã tổ chức hội nghị triển khai các luật có hiệu lực tháng 7 năm 2020. Có hơn 70 đại biểu là cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể; các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện; cơ quan hệ thống dọc đóng trên địa bàn và Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn trong huyện.

Đến dư có đồng chí Lê Hoàng Phi - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Hoàng Vũ - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu.

Đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Tùng Lâm

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe triển khai một số luật có hiệu lực trong tháng 7 năm 2020, đó là: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Cả hai luật này đều có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã quy định rõ khi thực hiện phân quyền, phân cấp và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đồng thời, cũng quy định cụ thể hơn các chủ thể được thực hiện ủy quyền; trách nhiệm của các cơ quan và cá nhân khi thực hiện ủy quyền và các điều kiện bảo đảm cho việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền.

Đối với Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có một số điểm mới như: Một là, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không được quy định là công chức. Hai là, đổi mới công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức. Ba là, bổ sung về phương thức tuyển dụng; quy định liên thông trong việc chuyển đổi giữa viên chức với cán bộ, công chức và giữa cán bộ, công chức với viên chức. Bốn là, bổ sung quy định xét nâng ngạch đối với công chức, cùng với một số quy định chuyển tiếp. Năm là, sửa đổi quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật; bổ sung quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác nhưng có hành vi vi phạm trong thời gian công tác. Nhìn chung, những quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức không chỉ góp phần bảo đảm tốt hơn quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức mà còn góp phần thu hút những lao động có trình độ cao; thể hiện sự công bằng trong việc thực hiện chế độ viên chức đối với người lao động, góp phần xây dựng chế độ công vụ theo hướng vị trí việc làm phù hợp với yêu cầu hiện đại hóa đất nước./.

Tùng Lâm

Số lượt xem: 202

Tùng Lâm

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.875.651 -  Email BBT:
minhtoandtt@gmail.com