Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Huyện Hồng Dân qua 4 năm học Bác

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thứ hai, 02/03/2015, 17:30
Màu chữ Cỡ chữ
Huyện Hồng Dân qua 4 năm học Bác

Qua 4 năm việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Đảng bộ, quân dân Huyện Hồng Dân đã đạt được nhiều kết quả thiết thực và có sức lan toả mạnh mẽ, qua đó đã góp phần đáng kể để huyện thực hiện thắng lợi công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, bảo bảm quốc phòng an ninh và an sinh xã hội. ​​​​​​​

Trong bốn năm qua, các cấp, các ngành trong huyện thực hiện cuộc vận động với nhiều giải pháp phong phú, đa dạng trong đó điểm nhấn là đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát động sâu rộng từ trong nội bộ Đảng đến các tầng lớp nhân dân về nội dung và ý nghĩa của cuộc vận động. Qua đó đa số cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Biểu hiện rõ nét cho kết quả học tập làm theo Bác của huyện là sự xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo đã mang lại hiệu quả thiết thực, điển hình như:

Ban Dân vận Huyện uỷ với mô hình “Dân vận khéo” đã huy động sức người, sức của trị giá hàng tỷ đồng giúp cho nhiều đối tượng vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Công an huyện đã gắn thực hiện với chủ đề “Công an nhân dân học tập 6 điều Bác Hồ dạy”, “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá, vì nhân dân phục vụ” đồng thời xây dựng thành công mô hình an ninh “Đèn ngoài ngõ, mỏ trong nhà”, cổng rào an ninh, từ đó cán bộ chiến sĩ không ngại khó khăn, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa thực hiện lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu” gắn với 12 điều y đức, đơn vị đề ra nhiều biện pháp nhằm đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực trong ngành Y tế như: Lập đường dây nóng, công khai số điện thoại của lãnh đạo đơn vị; xây dựng hòm thư góp ý để nhân dân phản ánh với lãnh đạo đơn vị về các biểu hiện tiêu cực của đội ngũ y bác sĩ trong đơn vị, từ đó có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai gắn với Cuộc vận động “Hai không” và Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phát động học sinh thực hiện khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” và giáo dục đạo đức cho học sinh bằng nhiều hình thức phong phú và sáng tạo.

Mặt trận Tổ quốc gắn với các phong trào thi đua yêu nước như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng quỹ “Ngày vì người nghèo”, tặng nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo.

Hội Cựu chiến binh huyện với phong trào “Xây nhà đồng đội”, “Hủ gạo đồng đội”, “Bồ lúa đồng đội”, xây dựng quỹ lập mộ Cựu chiến binh, vận động 100% gia đình Cựu chiến binh làm hàng rào bê tông hoặc cây xanh.

Liên đoàn Lao động gắn với các phong trào thi đua như phong trào “Cơ quan, trường học, bệnh viện đạt chuẩn văn hoá”,Nâng cao đời sống cán bộ, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Huyện Hồng Dân”; “ Vận động quỹ mái ấm công đoàn”; “Phát triển công đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh”; “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”; xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu.

Các phong trào thi đua đã nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công nhân, viên chức lao động trước tập thể, trước công việc được giao, góp phần cùng cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện xây dựng mô hình và phát động trong các cấp bộ Đoàn các phong trào: “Tuổi trẻ Hồng Dân học tập và làm theo lời Bác”; “ Tuổi trẻ Hồng Dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức ra quân “Trồng cây nhớ Bác”, mô hình giao lưu kết nghĩa giữa các tổ chức Đoàn – Hội trong và ngoài huyện, các mô hình thanh niên làm kinh tế đạt hiệu quả.

Hội Phụ Nữ huyện gắn với thực hiện các nhiệm vụ, phong trào thi đua phụ nữ giúp nhau làm kinh tế; đan thảm lục bình, “Phụ nữ vượt khó”, các mô hình gây quỹ tiết kiệm “Nuôi heo đất”, tổ hùn vốn; đặc biệt là mô hình câu lạc bộ phụ nữ giáo dân không vi phạm luật giao thông.

Hội Nông Dân huyện gắn với các phong trào thi đua của hội mà trọng tâm là phong trào “Vườn - nhà xanh, sạch, đẹp”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”; “ Đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”.

Riêng đối với đơn vị Đảng ủy xã Vĩnh Lộc A có  mô hình sưu tầm và trưng bày ảnh Bác nơi làm việc, đã có hàng ngàn bức ảnh cuộc đời hoạt động của Bác ở từng lĩnh vực được trưng bày để cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo.

Bên cạnh đó còn những mô hình tuy đơn giản nhưng mang lại lợi nhuận khá như mô hình trồng hoa, kiểng ở Thị Trấn Ngan Dừa, mô hình trồng màu trên bờ vuông tôm ở xã Vĩnh Lộc, Lộc Ninh, … Nổi bật là mô hình liên kết 4 nhà với hình thức: “Cánh đồng mẫu lớn” mang lại hiệu quả cao, được nhân dân đồng tình thực hiện.

Với chủ đề “Huy động mọi nguồn lực để xây dựng, nâng cấp đường giao thông ở xóm, ấp và khu dân cư theo tiêu chí nông thôn mới”, với tinh thần cao, cả hệ thống chính trị trong bốn năm qua đã dồn sức đẩy nhanh công tác làm giao thông nông thôn, xây dựng lộ bê tông theo tiêu chuẩn nông thôn mới đã có 100% xã, thị trấn đã hoàn thành 32 km lộ bê tông vượt kế hoạch đề ra như xã Vĩnh Lộc A, xã Ninh Hoà, xã Ninh Qưới A, thị trấn Ngan Dừa. Đặc biệt xã Ninh Hoà huy động hàng trăm triệu xây dựng tuyến đường an toàn, văn hoá.

Nhìn chung với việc thự hiện các mô hình, những cách làm hay, sáng tạo trong việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung hàng năm của đảng bộ. Qua đó đã xuất hiện ngày càng nhiều những nhân tố mới, những tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu trong việc làm theo gương Bác, góp phần cổ vũ động viên việc thực hiện các phong trào hành động cách mạng ở đia phương đem lại kết quả thiết thực.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên; việc chỉ đạo thực hiện chủ đề học tập và làm theo gương Bác hàng năm ở một số đơn vị vẫn chưa thực sự có chiều sâu, còn trông chờ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; vai trò gương mẫu của cán bộ lãnh đạo ở một số nơi chưa thực sự được nêu cao; thực hiện, kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên.

Có thể nói trong quá trình thực hiện cuộc vận động tuy còn hạn chế ở một số lĩnh vực nhất định do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nhìn một cách tổng thể thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn Huyện Hồng Dân trong thời gian qua vẫn đạt mục đích, yêu cầu theo chủ đề  đã đề ra hằng năm. Kết quả này đã thể hiện chỉ đạo sâu sát của Ban chỉ đạo huyện, sự đồng thuận cao của các ngành các cấp và các tầng lớp nhân dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ và quân dân Huyện Hồng Dân từ việc học tập đến việc làm theo tấm gương của Bác. Qua đó đã góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đưa diện mạo của huyện vùng nông thôn ngày càng phát triển lên tầm cao mới./.

Thái Hiệp

Số lượt xem: 370

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.876.651 -  Email BBT: