Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Huyện Hồng Dân thực hiện chi thí điểm trợ cấp, phụ cấp và các chế độ khác liên quan đối tượng người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện

Văn hóa - Xã hội
Thứ ba, 03/08/2021, 09:36
Màu chữ Cỡ chữ
Huyện Hồng Dân thực hiện chi thí điểm trợ cấp, phụ cấp và các chế độ khác liên quan đối tượng người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện

 

Ngày 17/02/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Công văn số 535/UBND-KGVX về việc triển khai Công văn 288/TBXH-KHTC ngày 05/02/2021 của Bộ Lao động - Thương binh & xã hội về việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng.

Qua đó, ngày 21 tháng 7 năm 2021, Sở Lao động – Thương binh & xã hội tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Bưu điện tỉnh tiến hành cuộc họp trao đổi về việc thống nhất chọn đơn vị Huyện Hồng Dân làm thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp, phụ cấp và các chế độ khác liên quan đến người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện thay thế cho việc thực hiện chi trả trước đây là do công chức văn hóa - xã hội các xã, thị trấn tổ chức thực hiện.

Thời gian thực hiện thí điểm là 03 tháng kễ từ ngày 01/8/2021 đến 31/10/2021.

Bích Ny

 

Số lượt xem: 53

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.876.651 -  Email BBT: