Liên kết web
Bản đồ hành chính Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kho bạc nhà nước huyện Hồng Dân tiên phong trong chuyển đổi số

Văn hóa - Xã hội
Thứ ba, 28/03/2023, 13:11
Màu chữ Cỡ chữ
Kho bạc nhà nước huyện Hồng Dân tiên phong trong chuyển đổi số

Hiện nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) huyện đang đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 33 năm ngày tái lập KBNN (01/4/1990 - 01/4/2023), hướng tới kỷ niệm ngày truyền thống KBNN (29/5) và kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2023). Trong đó, trọng tâm là phong trào thi đua triển khai thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính (CCHC) trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) và hướng tới chuyển đổi số (CĐS) trong hoạt động nghiệp vụ quản trị nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị.

Description: C:\Users\Computer\Downloads\Khoa bạc 1.jpg

Tập thể cán bộ, công chức Kho bạc nhà nước huyện. Ảnh: Hoàng Đạt

Ngày 13/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 455/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030. Theo đó, hệ thống KBNN sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), hướng tới thực hiện CĐS trong hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ; tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC trong toàn hệ thống KBNN.

Với mục tiêu trở thành Kho bạc số, KBNN đưa ra nhiệm vụ và giải pháp cụ thể là xây dựng và triển khai kiến trúc CNTT của KBNN phù hợp với kiến trúc Chính phủ điện tử. Trong đó, hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số đóng vai trò là hệ thống lõi, có sự kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và các hệ thống khác có liên quan.

Cùng với đó, số hóa các nghiệp vụ KBNN và cung cấp dữ liệu mở về tài chính - NSNN thông qua việc nâng cấp, phát triển hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc và các hệ thống liên quan thành hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số dựa trên công nghệ hiện đại, cho phép cung cấp các dịch vụ số, phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị và có khả năng truy cập, khai thác thông tin rộng rãi. Đồng thời, xây dựng, hoàn thiện các hệ thống ứng dụng CNTT khác, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa KBNN; ứng dụng hiệu quả các công nghệ số như điện toán đám mây (Cloud Computing), dữ liệu lớn (Big Data), di động (Mobility), Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain)..., trong xây dựng, triển khai các ứng dụng, dịch vụ Kho bạc số để tối ưu hóa các quy trình quản lý, quản trị và cung cấp dịch vụ của KBNN.

Ngoài ra, KBNN tiếp tục hoàn thiện các hệ thống và giải pháp an toàn bảo mật, dự phòng rủi ro; hệ thống giám sát vận hành và giám sát an toàn bảo mật thông tin, đảm bảo hệ thống CNTT luôn được vận hành an toàn, ổn định, thông suốt trong mọi tình huống.

Description: C:\Users\Computer\Downloads\Kho bạc 2.jpg

Cảnh làm việc của cán bộ, công chức tại Kho bạc nhà nước huyện. Ảnh: Hoàng Đạt

Để thực hiện tốt những mục tiêu đó, hiện nay KBNN huyện đã thực hiện liên thông các ứng dụng nghiệp vụ (Dịch vụ công trực tuyến - Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) - thanh toán song phương điện tử và liên thông chương trình đầu tư giao dịch). Đánh giá kết quả triển khai ban đầu cho thấy, việc liên thông đã mang lại kết quả tốt khi đáp ứng kịp thời và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến nhiều địa phương phải áp dụng giãn cách để đảm bảo phòng chống dịch.

Kết quả đến cuối năm 2022 công tác quản lý thu NSNN với số tiền là 47.841 triệu đồng, đạt 126 % so với dự toán. Trong đó, số thu qua ngân hàng thương mại là 47.758 triệu đồng, đạt 99.8%. Số thu tại KBNN là 83 triệu đồng, chiếm 0.2%. Việc thu NSNN được Kho bạc Nhà nước huyện ký hợp đồng ủy nhiệm thu với 2 Ngân hàng thương mại, nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tham gia đóng thuế trên địa bàn huyện (Ngân hàng Nông nghiệp và phát triền nông thôn chi nhánh Hồng Dân và Ngân hàng Bưu điện Liên việt Phòng giao dịch huyện Hồng Dân).

Công tác chi thường xuyên với số tiền là 399.105 triệu đồng. Trong đó, chi tại ngân hàng thương mại là 398.580 triệu đồng; chi tại KBNN là 525 triệu đồng. Công tác chi đầu tư với số tiền là 140.375 triệu đồng, đạt 97% so với kế hoạch vốn. Công tác kế toán, thanh toán: thanh toán không dùng tiền mặt, số tiền đã chuyển thu, chi qua ngân hàng là 81.744 triệu đồng; tỷ lệ 99.4%.

Riêng kết quả từ đầu năm 2023 đến ngày 22/3, Công tác quản lý thu NSNN  với số tiền là 10.688 triệu đồng, đạt 25 % so với dự toán giao đầu năm. Trong đó, số thu qua ngân hàng thương mại là 10.688 triệu đồng, đạt 100%. Công tác chi thường xuyên với số tiền là 111.673 triệu đồng. Công tác chi đầu tư với số tiền 27.942 triệu đồng, đạt 47% so với kế hoạch vốn năm 2023.

Về Dịch vụ công trực truyến KBNN mức độ 4: có 88/88 đơn vị tham gia theo quy định ( công tác này hoàn thành trong năm 2020). Về công tác tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước, đến thời điểm này có 38/38 đơn vị dự toán cấp I đã hoàn thành gửi báo cáo, đạt 100% đơn vị, và tổng hợp báo cáo chính thức toàn địa bàn gửi về Kho bạc Nhà nước Bạc Liêu đúng thời gian quy định.

Các quy trình nghiệp vụ của Hệ thống quản lý chất lượng KBNN Hồng Dân đều thực hiện theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 (công bố áp dụng đầu tháng 07/2021).

Kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN huyện (theo công văn số 6641 ngày 22/12/2022 của Kho bạc Nhà nước) thì có 80 đơn vị đánh giá, đạt 719 điểm, đạt tỷ lệ 74,9%, xếp hạng thứ 96/706 đơn vị KBNN cấp huyện trên toàn quốc (đứng thứ 2/7 đơn vị KBNN cấp huyện (gồm cả văn phòng KBNN tỉnh Bạc Liêu).

Trên cơ sở Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030, cùng với hệ thống KBNN cả nước, KBNN huyện đặt mục tiêu đến năm 2025 cơ bản toàn bộ các giao dịch thu, chi NSNN qua KBNN trên địa bàn huyện được thực hiện theo phương thức điện tử (trừ các giao dịch thuộc phạm vi bí mật nhà nước); liên thông dữ liệu số của các khâu lập dự toán, phân bổ, chấp hành, kế toán, kiểm toán và quyết toán NSNN; chia sẻ thông tin, dữ liệu thu, chi NSNN theo thời gian thực; hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi NSNN theo hướng kiểm soát rủi ro. Sau năm 2025, tập trung nghiên cứu, phát triển các dịch vụ theo nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước; đến năm 2030 hoàn thành xây dựng Kho bạc số.

KBNN huyện sẽ cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác thông tin về tài chính - NSNN phù hợp với chuẩn mực kế toán công để phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan có thẩm quyền và hoạt động kiểm tra, giám sát, nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính nhà nước. Phấn đấu đến năm 2030, thời gian lập và trình báo cáo quyết toán NSNN, báo cáo tài chính nhà nước hàng năm giảm từ 6 đến 12 tháng so với năm 2020./.

Bài, ảnh: Minh Toàn – Văn Rực

Số lượt xem: 113

 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HỒNG DÂN
Quyết định công bố: 70/QĐ-UBND ngày 05/8/2012
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02913.876.635 - Fax: 02913..876.634
Đơn vị quản lý: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Dân
Địa chỉ: Khu hành chính Huyện Hồng Dân
Điện thoại: 02913.876.651 -  Email BBT: